Monday, February 19, 2018

పురుషుడిని ప్రేమించే ప్రతి స్త్రీ ...

పురుషుడిని ప్రేమించే ప్రతి స్త్రీ ....పురుషుడు తనకంటే అన్నింట్లో ఎక్కువ స్థానంలో ఉండాలని ...తన ముందు అతను తలెత్తుకుని నిలబడాలని....పురుషుడిలో తాను ఒదిగిపోవాలని కోరుకుంటుంది ...😍
నేను చెప్పేది సహజంగా ఉండే స్త్రీ మనసు ....😊
బహుశా మన భారతీయ సమాజం కూడా అందుకే పురుషుడికి కాస్తంత ఎక్కువ స్థానం ఉండాలని సూచించి గౌరవించిందేమో ....🤔
అయితే ....కొందరు పురుషులు తన కంటే ఎక్కువ స్థానంలో ఉండే స్త్రీ ని కూడా ప్రేమించగలరు ....👍
కానీ తనకంటే తక్కువ స్థానంలో ఉండే పురుషుడిని ప్రేమించడం స్త్రీకి ఎక్కువ శాతం సాధ్యం కాదు .....🙅‍♀️
ప్రస్తుతం ఉన్న సామాజిక పరిస్థితుల వలన స్త్రీ కూడా అన్ని రంగాలలో పురుషులతో పోటీ పడి వాళ్ళని అధిగమించి ముందుకు వెళ్తుంది ...
ఎప్పుడైతే స్త్రీ తనకు సమానమైన / లేదా అధిక స్థానంలో ఉందో పురుషుడిలో అభద్రతా భావం ఏర్పడి ....స్త్రీకి తనకు తానుగా దూరమవుతున్నాడు....😥
ఇక్కడ దూరం కావడం అంటే వదిలి వేయడం కాదు ....మానసికంగా దూరం కావడం .....🤔
అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో స్త్రీ పురుషుడికి గట్టి పోటీ ఇచ్చి తనకంటే ఇంకా ఎక్కువ ఎత్తుకు పురుషుడు ఎదగాలని కోరుకుంటుంది ....🤔
అది పురుషుడు పోటీగా తీసుకుంటే ఆమెను అపార్ధం చేసుకుని దూరమవుతాడు ...పురుషుడిలో లీనమై పోవడానికి స్త్రీ చేసే ప్రయత్నంగా భావిస్తే ....విజేత గా నిలిచి స్త్రీని ఐక్యం చేసుకుంటాడు ....❤️
ఇదంతా ఎవరూ గమనించలేని ...సహజ సిద్ధంగా జరిగే అంతర్గత ప్రకృతి పరిణామం ...!😍
ఏది ఏమైనా ఇది వ్యక్తిగతంగా గమనించిన అభిప్రాయం మాత్రమే ...మార్పు చేర్పులు ఆహ్వానిస్తున్నా ... !👍

Tuesday, February 6, 2018

ఈ జన్మకు నేనింతే ...!

నాకు ఎప్పుడూ చూడని ప్రదేశాలు చూడాలని ఉండదు ....ఇంతకుముందు చూసిన ప్రదేశాలనే మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తుంది ....అక్కడ పదిలపరచుకున్న జ్ఞాపకాలను పదే పదే తడిమి చూడడం కోసం ....❤️
నాకు ఎప్పుడూ పరిచయం లేని వ్యక్తులతో పరిచయం చేసుకోవాలనిపించదు ...ఇప్పటికే పరిచయం ఉన్న వ్యక్తులనే మళ్ళీ మళ్ళీ కలుసుకోవాలనిపిస్తుంది....వాళ్ళ మనసు లో ఉన్న భావాలను పదే పదే పరిచయం చేసుకోవడం కోసం ....❤️
నాకు నా సొంతం కాని బంధాలు సొంతం చేసుకోవాలనిపించదు ....ఇప్పటికే సొంతమైన బంధాలను మరింత అంతం లేని బంధాలుగా మార్చుకోవాలనిపిస్తోంది ....అనంతమైన అనుబంధం ఆసాంతం ఆస్వాదించడం కోసం ....❤️
నాకు రోజుకో పుస్తకం చదవాలనిపించదు....చదివిన పుస్తకాన్నే మళ్ళీ మళ్ళీ చదవాలనిపిస్తుంది ...అందులోని ప్రతి వాక్యానికి రోజుకో అర్ధం కనుక్కోవచ్చని ...❤️
కానీ ఒక్క జీవితం మాత్రం.... ఎప్పుడూ జీవించనిది జీవించాలనిపిస్తుంది ....❤️ఎప్పుడూ పరిచయం లేనిది పరిచయం చేసుకోవాలనిపిస్తుంది ...❤️ జీవితంతో ఎన్నో బంధాలు సృష్టించుకోవాలనిపిస్తుంది ...❤️ మళ్ళీ మళ్ళీ ...సరికొత్తగా ...జీవించడం కోసం ....జీవితం లోతుల్ని ఆస్వాదించడం కోసం ...❤️
ఈ జన్మకు నేనింతే ...!

Tuesday, January 30, 2018

అర్జునుడి అమ్ములపొదిలో పాశుపతాస్త్రం లాంటివి ...వాళ్ళు నన్ను తిట్టారు ....అందుకే వాళ్ళని నేను తిట్టాలి ....
వాళ్ళు నన్ను కొట్టారు ....అందుకే వాళ్ళని నేను కొట్టాలి .....
వాళ్ళు నన్ను హింసించారు ....అందుకే వాళ్ళని నేను హింసించాలి ....
వాళ్ళు నన్ను అవమానించారు ....అందుకే వాళ్ళని నేను అవమానించాలి ....ఇలా ....
———
ఇంకా ఎంతకాలం ఈ బూజు పట్టిన భావజాలం …..??!!
అందుకే కాస్త మార్చి చూస్తే .... ??!! 
————————————————————————————
వాళ్ళు నన్ను తిట్టారు ....అయినా వాళ్ళని నేను అభిమానించాలి....
వాళ్ళు నన్ను కొట్టారు ....అయినా వాళ్ళని నేను క్షమించాలి .....
వాళ్ళు నన్ను హింసించారు ....అయినా వాళ్ళని నేను ప్రేమించాలి .... 
వాళ్ళు నన్ను అవమానించారు ....అయినా వాళ్ళని నేను ఆదరించాలి .... ఇలా....
—————
ఓహ్ ...ఎంత బాగుందో కదా ఈ ఆలోచన ....హాయిగా ,ఆనందంగా ,ప్రేమపూరితంగా ....ఈ జీవితానికి ఇలా గడిపేద్దాం ….ఏమంటారూ ??!!  
కానీ …,,,,కొన్నిసార్లు మరో ఆలోచన కూడా అవసరం కావచ్చు ....
———————————————————————————————————
మనల్ని తిట్టిన వాళ్ళను.... "తిట్టు" అనే మాట వింటే ...ఒట్టు ఇంకెప్పుడూ తిట్టను అని వణికిపోయేలా చేయాలి...
మనల్ని కొట్టిన వాళ్ళను....ప్రపంచంలో ఉన్న రకరకాల ఆయుధాలతో రోజూ వాళ్ళను వాళ్ళే కొట్టుకునేలా చేయాలి ....
మనల్ని హింసించిన వాళ్ళను ....నిఘంటువుల్లో హింసకు జీవితాంతం అర్ధాలు రాసుకుంటూ బ్రతికేలా చేయాలి ....
మనల్ని అవమానించిన వాళ్ళను ....అవమానంతో తల కిందకు పెట్టుకుని ..కాళ్ళు పైకి పెట్టుకుని నడిచేలా చేయాలి ...
———————
ఈ ఆలోచనలు కాస్తంత క్రూరమైనవే....కాదనను .... 
కానీ ఇవి అర్జునుడి అమ్ములపొదిలో పాశుపతాస్త్రం లాంటివి ....మన దగ్గర ఉన్నాయని అందరికీ తెలియాలి …కానీ మనం ఉపయోగించకూడదు....మన ప్రాణాలకు , మనుగడకు ప్రమాదం అనుకుంటే మాత్రం ప్రయోగించక తప్పదు .... 
ఇవి మీకు ఎప్పుడూ అవసరం రాకూడదని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటూ ....!!
మీ ప్రియ నేస్తం …శ్రీలక్ష్మి ...  

Sunday, January 28, 2018

దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు కొందరిని మనం అర్ధం చేసుకోలేం ...

దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు కొందరిని మనం అర్ధం చేసుకోలేం ... 😥
దూరంగా ఉన్నప్పుడు కొందరిని మనం అర్ధం చేసుకోలేం ....😥
ఎవరినైనా ....ఎప్పుడైనా ....నేను అర్ధం చేసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తే ....,,,
దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు అర్ధం కాని వాళ్లకి దూరం జరిగి అర్ధం చేసుకుంటూ ఉంటా ....🤔
దూరంగా ఉన్నప్పుడు అర్ధం కాని వాళ్లకి దగ్గరగా జరిగి అర్ధం చేసుకుంటూ ఉంటా ....😍
అయితే ....దూరంగా ఉన్నప్పుడు అర్ధం కాని వాళ్లకి .....దగ్గరగా జరిగి అర్ధం చేసుకున్న తరవాత....,నచ్చకపోతే దూరం అవ్వొచ్చు ...నచ్చితే దగ్గరగానే ఉండొచ్చు ....
కానీ .., దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు అర్ధం కాని వాళ్లకి .... దూరంగా జరిగి అర్ధం చేసుకున్న తరవాత ...., నచ్చకపోతే దూరంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుందేమో కానీ ....నచ్చినా దగ్గరగా జరిగే అవకాశం మాత్రం ఉండదు ....
అందుకే ...దూరంగా జరిగి అర్ధం చేసుకోవాలి అనుకుంటే ....దూరం కావడానికి సిద్ధపడి అడుగు ముందుకేయాలి అనేది ...,,జీవితం తెలుసుకోవాల్సిన సత్యం ....!😀😍😊🤣

మనుషుల్ని పోలిన మనుషులున్నట్టు ....ఆలోచనలను పోలిన ఆలోచనలు ఎందుకుండవు ....??!!


నిన్న నేను ఒక పొరపాటు చేశాను ...😥
ఒకరికి పెట్టాల్సిన మెయిల్ మరొకరికి పెట్టాను ...
నిజానికి...ఆ పొరపాటు చేయాల్సి వచ్చింది కూడా.. ఒక వ్యక్తి ఆ మెయిల్ తనకు పంపించమని చెప్పడం వలన ....వెంటనే పంపించేసా ....😥

కానీ పెట్టాక అనిపించింది ....పొరపాటు చేసానేమో అని ....ఆ మెయిల్ వేరే వ్యక్తికి పంపించాల్సిన మెయిల్ అని ...🤔
కానీ పంపించాక, అప్పటికే డిస్కషన్స్ అయ్యాక ఆలోచించి చేసేదేం లేదు అనిపించింది ....
తర్వాత నా పనిలో నేను బిజీ అయిపోయా ....
కాసేపటి తర్వాత ,,,,,,,
అనుకున్నట్టుగానే ..ఇలాంటి మెయిల్స్ నాకు పెట్టాలి ...మరెవరికీ కాదు అని ...అసలు వ్యక్తి (నేను ఎవరికైతే నియమ నిబంధనల ప్రకారం పంపించాలో ఆ వ్యక్తి ) నుండి మెయిల్ వచ్చింది ....
ఇక్కడ నేను ...నా తప్పేం లేదు ...ఫలానా వ్యక్తి తనకే పెట్టమని చెప్పాడు ...అని తప్పించుకోవచ్చు ....
కానీ పెట్టేముందు.. నేను ఒక్క క్షణం విచక్షణతో ఆలోచించకపోవడం గుర్తొచ్చింది ...🤔
ఇక మరేం ఆలోచించకుండా ....ఇకముందు మరెప్పుడూ ఈ పొరపాటు జరగదని ....విధి విధానాల గురించి తికమక పడడం వలన ఇలా చేసానని ....ప్రయివేట్ మెసేజ్ పంపించి క్షమాపణలు అడగడం ...
క్షమాపణలు ఏం అవసరం లేదు ....నీకు ప్రాసెస్ తెలియాలనే చెప్పాను అని నాకు ప్రయివేట్ మెసేజ్ చేయడం ...
ఇలాంటి తప్పులు భవిష్యత్తులో జరగకుండా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో ...నన్ను నేను సరిదిద్దుకోవాలో....నాకు నేను గట్టిగా తిట్టుకుని మరీ చెప్పుకోవడం ....నిమిషాల్లో పూర్తయింది ....
---------------------------
నా ఇలాంటి ప్రవర్తనలో ...నా స్వార్ధం ఎంతో దాగి ఉంటుంది అనేది ...ఇక్కడ స్పష్టం చేసుకోవాల్సిన అవసరం... నా కోసం దాగి ఉంది....
నా సాధారణ ప్రవర్తన ప్రకారం ...,,,
నేను తప్పు చేసినప్పుడు ...., అలా చేయడానికి ఎవరైనా 99 శాతం కారణం అయి .... నేను ఒక్క శాతం కారణం అయితే ....ఆ ఒక్కశాతం ఇతరుల ముందు అంగీకరించడం వలన ...భవిష్యత్తులో ఆ ఒక్క శాతం కూడా తప్పు చేసే అవకాశాన్ని నేను సరిదిద్దుకోవచ్చు అని ఆలోచిస్తూ ఉంటా ...
ఒకవేళ ....ఇతరులు ఒక్క శాతం కారణం అయి ....నేను 99 శాతం కారణం అయితే ...ఆ ఒక్క శాతం కారణం ఇతరులకు సాకుగా చూపించి ....నేను తప్పించుకుంటే ...తాత్కాలికంగా నేను తప్పించుకోవడానికి అవకాశం దొరికినా ....శాశ్వతంగా నేను దొంగ బ్రతుకు అనే ఊబిలో కూరుకుపోవడం ఖాయం .....
అని ఆలోచిస్తూ ఉంటా ...
ఆ ఒక్క శాతం నా తప్పుని ఇతరుల ముందు అంగీకరించి ....నన్ను తీర్చి దిద్దుకునే ప్రయత్నమే నేను చేసింది ....😍
....................
అయితే ఇంతవరకే జరిగితే ఈ ఆర్టికల్ వ్రాయాల్సిన అవసరం లేదు ....
కొసమెరుపు ఏమిటంటే ....,
ఇది జరిగిన కాసేపటికి .....తనకు మెయిల్ పంపించమన్న వ్యక్తి ....అందరిముందూ బహిరంగంగా ....మెయిల్ పెట్టమని చెప్పింది నేనే అని ....నేను చెప్పడం వలెనే తను అలా చేసింది అని ....తన తప్పు ఏం లేదని ....అందరికీ మెసేజ్ పంపించాడు ....
---------------------
అది చదివాక ...
నాలో ఏర్పడిన ...ఒక అసంకల్పిత ప్రతీకార చర్య ....నా చేతి వేళ్ళతో ...నా కనుల చివర తగిలిన తడి అసహజత్వాన్ని తడిమేలా చేసింది ....😥
బహుశా ....అతను కూడా నాలాగే ...ఎప్పుడూ ...ఒక్క శాతం తప్పుని అంగీకరించి తనను తాను సరిదిద్దుకుంటాడేమో ...🤔
ఏమో .....మనుషుల్ని పోలిన మనుషులున్నట్టు ....ఆలోచనలను పోలిన ఆలోచనలు ఎందుకుండవు ....??!! 🤔
*********************************************

ఈ రోజు ఒక ప్రదేశానికి వెళ్ళడానికి

ఈ రోజు ఒక ప్రదేశానికి వెళ్ళడానికి ఊబర్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ...
కాబ్ వచ్చాక ... ఎక్కగానే, "గుడ్ ఈవెనింగ్ యంగ్ లేడీ ....హౌ ఆర్ యు" నవ్వుతూ పలకరించాడు కాబ్ డ్రైవర్ ....(ఇక్కడ డ్రైవర్ అనడం బాగుండదేమో ....ఊబర్ వచ్చాక ....ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండి కార్ ఉన్నవాళ్లు ....కూర్చుని మాత్రమే పని చేయగలిగే వాళ్ళు , ఇంట్లో వూరికే కూర్చునే బదులు ఏదో ఒక వ్యాపకం ఉంటే బాగుంటుంది అనుకునే వాళ్ళ జీవితాలకు ఊబర్ అనేది ఒక వ్యాపక అవకాశం కల్పించింది అని చెప్పొచ్చు .....)
అతన్ని చూస్తే 70 ఏళ్ళు ఉంటాయనిపించింది ....అమెరికన్ అని చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది ....కొందరిని చూడగానే గౌరవభావం కలుగుతుంది ....కారణాలు అన్వేషించకుండానే ....అతన్ని చూస్తే కూడా గౌరవభావం కలిగింది ....ఆ వయసులో కూడా నవ్వుతూ హుషారుగా...ఆనందంగా ... పని చేయడం చూసి ....🙏
"ఫైన్ ..థాంక్స్ ....హౌ ఆర్ యు డూయింగ్" నవ్వుతూ అడిగా ...🙂
పలకరింపులయ్యాక ....నేను చేరుకోవాల్సిన చిరునామా చెప్పి రిలాక్సింగ్ గా కూర్చున్నా ....
అడ్రస్ GPS లో సెట్ చేసాక ...."ఒకే ...ఇప్పుడు మనం గమ్యం చేరుకునేలోగా కాసేపు మాట్లాడుకుందాం ...." అడిగాడు ....నవ్వుతూ
🙂
ఒకింత ఆశ్చర్యంగా అనిపించినా ...."సరే ...." చెప్పా ...
"మీరు ఇండియా నుండి వచ్చారా .." అడిగాడు ...
"అవును " చెప్పా ....
"ఇండియాలో బాగా పాపులర్ అయిన భాషలు ఏంటి ...." అడిగాడు ....
"హిందీ ...." చెప్పా ....
"రైట్ ...."
"తెలుగు ....మా లోకల్ లాంగ్వేజ్ " చెప్పా
"నో " అన్నాడు నవ్వుతూ ....
"ఒకే ....ఇంగ్లిష్ " నవ్వుతూ చెప్పా ..
"ఎస్ ..."అన్నాడు ,,,
"కావచ్చు ....నేనెలా అంగీకరిస్తాను ....నేను ఇండియన్ ని ..." కన్నింగ్ గా నవ్వా ....😜
తను కూడా స్పోర్టివ్ గా తీసుకున్నాడు ....
మొత్తం ...300 భాషలు ఉన్నాయి కదా ఇండియాలో ....అన్నాడు ....
"కాదు 3000, ఇంకా ఎక్కువే ఉండొచ్చు ....
అందుకే మా దేశం ఎంతో అందంగా కనిపిస్తుంది ...."చెప్పా ....😍
"సరే ....నేను చాలా మంది ఇండియన్స్ తో రోజూ మాట్లాడుతూ ఉంటాను ....
"ఇండియన్స్ చాలా స్మార్ట్ కదా ...." అడిగాడు ...😀
"కావచ్చు ....నేను స్మార్ట్ కాదు ...రోజూ నన్ను అందరూ అంటూ ఉంటారు ....నన్ను స్మార్ట్ కాదు అని ....నువ్వు స్మార్ట్ గా ఉండడం నేర్చుకో అని ....నేనూ చాలా ప్రయత్నించా ....వాళ్ళలా స్మార్ట్ గా కావాలని ....కానీ కాలేకపోయా ...." బాధగా చెప్పా ....😭
"అయినా మేమంతా స్మార్ట్ అని మీకెవరు చెప్పారు ...." ఆరా తీసా ....🤔
"నాతో మాట్లాడినవాళ్లు ...ఇండియన్స్ చెప్పారు ...." చెప్పాడు ...
"ఇంతకూ వాళ్ళు స్మార్ట్ అంటే అర్ధం ఏమైనా చెప్పారా .." అడిగా ....
"స్మార్ట్ అంటే ...స్మార్ట్ గా ఉండడమే కదా ...." అడిగాడు ....
"ఓహ్ ....అక్కడే పప్పులో కాలేశారు ...నీ దృష్టిలో స్మార్ట్ అంటే అర్ధం ఏమిటో చెప్పు ...." అడిగా ...🤣
"స్మార్ట్ గా ఉండడం అంటే ....,తెలివిగా ఆలోచించడం ....సమయస్ఫూర్తిగా ఆలోచించడం ...." ఆలోచించి చెప్పాడు ...🤔
"అది ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ లో ....😀స్మార్ట్ ఫర్డ్ డిక్షనరీ లో, స్మార్ట్ అంటే ....అతి తెలివిగా ఆలోచించడం ....ఎదుటివాడిని ఎలా బోల్తా కొట్టించాలా అని ఆలోచించడం .... " నవ్వుతూ చెప్పా ....🤣
"నిజమా " ఫక్కుమని నవ్వాడు ....😀
"కానీ మీరు తెలివైన ఉద్యోగాలు చేస్తారు కదా ..." సందేహంగా అడిగాడు ...
"కావచ్చు ....మానేజ్మెంట్ అంతా మీదేగా ....మీరు అంతకంటే తెలివైన వాళ్ళు కదా ....."అడిగా ....
చివరగా ......
"ఈసారి నుండి... మీ కాబ్ ఎక్కిన ఇండియన్స్ అందరినీ ...ఒక ప్రశ్న అడగండి ....వాళ్ళ దృష్టిలో స్మార్ట్ గా ఉండడం అంటే అర్ధం ఏమిటి అని ....ఆన్సర్ తెలుసుకోండి ....అప్పుడు మీకు స్మార్ట్ అంటే అర్ధం తెలుస్తుంది ...." చెప్పా ....
"తప్పకుండా అడిగి ....ఈసారి కలిసినప్పుడు ....నీతో చెబుతాను ...."చెప్పాడు ....
-------------------------------
అదన్నమాట సంగతి ....మనం చాలా స్మార్ట్ అని మోత మోగిపోతుందన్నమాట .... ప్రపంచం అంతా .....😂🤣😀😊