Friday, July 21, 2017

అందరితో విమర్శలకు గురవుతుంటా....!! :)

"ఎప్పుడూ నీలో ఉన్న అనుకూల అంశాలు మాత్రమే వ్రాస్తూ ఉంటావు ....నీ గురించి నువ్వు గొప్పలు మాత్రమే చెప్పుకుంటూ ఉంటావు ...." అని కొందరు ఆంతరంగిక మిత్రులు నా పట్ల చేసిన నిరంతర విమర్శల వలన ....,,
ముందుగా వారిమీద కాస్త కోపం కలిగినా .....
కాస్త తరచి ఆలోచించి చూసి ....,,
వాళ్ళ విమర్శలకు కూడా కాస్త విలువ నివ్వాలని ....,,
వాళ్ళకి కూడా మనసు ఉంటుందని .....,,
అభిప్రాయం ఉంటుందని ....,,
వాటిని పరిగణలోకి తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకుని .....,,
నాలో ఉన్న ప్రతి కూల విషయాలు కూడా కొన్ని అప్పుడప్పుడు వ్రాద్దాం అని నిర్ణయించుకున్నా ..... 
సరే ప్రతికూల విషయాలు అంటే ఏమిటి అని ఆలోచిస్తే ....ఎప్పుడూ నాలో కనిపించే అనుకూల అంశాలు గురించి వ్రాస్తున్నా కాబట్టి ....లేనివన్నీ ప్రతికూల అంశాలే కదా అని అర్ధమైంది .....  
నాలో ఏం లేవా అని మళ్ళీ ఆలోచిస్తే ...చాలా సేపటికి ఒక విషయం తట్టింది ..... 
నాలో "క్షమాగుణం"(ఉండీ లేనట్టు ) చాలా తక్కువగా ఉంది ... 
ఉన్నదాన్ని వృధా చేయకుండా చాలా పొదుపుగా వాడుకుంటూ ఉంటా ... 
వీలైతే ఎవరికీ కనిపించకుండా దాచుకుంటూ ఉంటా ... 
మరీ ఎదుటివాళ్ళు చావు బ్రతుకుల్లో ఉన్నారు అని అనుకుంటే తప్ప ఇవ్వను ....
ఎంత బ్రతిమాలినా ఇవ్వాలనిపించదు....ఈ విషయంలో చాలా కఠినంగా ఉంటూ ఉంటా ....
"సారీ" అనే పదం ఇస్తాం అంటారు .....అయినా ఇవ్వను ... 
ఉన్న కాస్తా "సారీ" కే ఇచ్చేస్తే ...రేపు భవిష్యత్తులో అంతకంటే అవసరం ఉన్నవాళ్లు ఎవరైనా వచ్చి ....చేసిన తప్పులకు ప్రాణాలే తీసుకుంటాం అంటే క్షమా భిక్ష వెయ్యడానికి కాస్త అయినా దాచుకోవాలిగా .....??!!  
అందుకే ఈ విషయంలో ఇంత కఠినంగా ప్రవర్తించి ...,,,
నా దగ్గర తక్కువగా ఉన్న క్షమాగుణం ఎవ్వరికీ ఇవ్వకుండా పిసినారిలా దాచుకుంటూ ఉంటా ..... 
అందరితో విమర్శలకు గురవుతుంటా....!! 
---------------------------------------
ఇక ముందు కూడా ....అప్పుడప్పుడు నాలోని ప్రతికూలతలు తెలియజేసే పోస్ట్ లు పెడతానని ...ఆంతరంగిక మిత్ర వర్గానికి మనవి .....  

వీళ్ళ జన్మ చూసి ప్రకృతి పులకిస్తుంది ....

కొందరు....,,,,
100 విషయాల్లో ..., 99 బాధపడే విషయాలు ....ఒక్క సంతోషించే విషయం ఉన్నప్పుడు ....సంతోషాన్ని వాళ్ళు ఆస్వాదించే భావంగా ఎంచుకుంటారు ....
వీళ్ళు సందేహం లేకుండా ...ఏ దిగులూ లేకుండా సంతోషంగా బ్రతకడానికి పుట్టి ఉంటారు ..... 
మరి కొందరు ....,,,,,
100 విషయాల్లో ..., 99 సంతోషించే విషయాలు ....ఒక్క బాధపడే విషయం ఉన్నప్పుడు ...బాధను వాళ్ళు కుళ్లిపోయే భావంగా ఎంచుకుంటారు ...
వీళ్ళు సందేహం లేకుండా ...ప్రపంచ పర్యావరణం సర్వ నాశనం చేయడానికే పుట్టి ఉంటారు ...... 
అరుదుగా కొందరు మాత్రం ...,,
విషయాలు ఎలాంటివో సంబంధం లేకుండా ...సంతోషాన్ని అందరికీ పంచుతూ ....బాధ వస్తే మాత్రం తాము ఒక్కరే భరిస్తూ ....తమ చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని నందన వనంలా ఉంచుతారు .....
వీళ్ళను సింపుల్ గా కారణ జన్ములు అంటారు ....
వీళ్ళ జన్మ చూసి ప్రకృతి పులకిస్తుంది ....
ప్రపంచం పరవశిస్తుంది ....
వీళ్ళు ఎక్కడుంటే అక్కడ కాంతి రేఖలు ప్రసరిస్తూ ఉంటాయి .....వీళ్ళు దగ్గరుంటే చాలు అని ప్రతి ఒక్కరూ అనుక్షణం కోరుకుంటూ ఉంటారు ....  
-------------------------------------------------
అయినా సంతోషాన్ని అందరికీ పంచడం కంటే ఈ జన్మకు కారణం ఏం ఉంటుంది .....??!!  

ప్రపంచంలో ఉన్న వ్యక్తుల్లో రెండురకాల వ్యక్తుల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలనుకుంటే ....

ప్రపంచంలో ఉన్న వ్యక్తుల్లో రెండురకాల వ్యక్తుల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలనుకుంటే ....
ఒకరు ధైర్యవంతులు ఉంటారు ....
రెండు ధైర్యవంతులం అని చెప్పుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ....
ధైర్యవంతులు… ఒక పనిలో ఉన్న రిస్క్ గురించి ఆలోచించరు....ముందు ఆ పని చేస్తారు ...అందులో ఏదైనా నష్టం ఎదురైతే వాళ్ళు ఒక్కరే భరిస్తారు ....లాభం ఎదురైతే అది పది మందికీ పంచి ...ఈ పనిలో ఉన్న సాధ్యా సాధ్యాలు ఇవి అని ప్రపంచానికి వివరించి ....ఆ పని చేయడానికి అందరినీ ప్రోత్సహిస్తారు .... 
ధైర్యవంతులం అని చెప్పుకునేవాళ్ళు ....ధైర్యవంతులు చేసిన పనిని మాత్రమే వాళ్ళు చేస్తారు ....తర్వాత ప్రపంచానికి మేం ధైర్యవంతులం అని చెప్పుకుంటారు ....  

Saturday, July 15, 2017

అన్యాయం జరిగినప్పుడు అన్యాయాన్ని ఎదిరించాలి...

అన్యాయం జరిగినప్పుడు అన్యాయాన్ని ఎదిరించాలి...ఎదిరించడానికి ప్రయత్నించాలి ...
లేదా ఎదిరించలేకపోతే సింపుల్ గా ఓటమిని అంగీకరించి ...మౌనంగా భరించాలి ....ఈ రెండే నాకు తెలిసిన మార్గాలు ....
ఈ ప్రపంచంలో ఏం జరిగినా ...ఎవరు ఏం చేసినా ....అది వారి మనుగడ కోసం పోరాటమే ....వారి అస్తిత్వం కోసం ఆరాటమే ....
పోరాటంలో... ఇరు వర్గాల్లో.... వారు చేసే ఒకే పనికి ....,,,,
ఒక వర్గం "న్యాయం" అనే పేరు పెట్టుకుంటుంది ....
మరో వర్గం "అన్యాయం" అనే పేరు పెట్టుకుంటుంది .....
మనం ఏ వర్గంలో ఉంటే ....ఆ పదం మనకు సరైన పదం .....
ఈ రోజు నేను నేర్చుకున్న జీవిత సత్యం ....!!
(Note: Published on July 15, 2016)

నిజం /అబద్ధం చెప్పడం అనేవి ఒక అలవాటు వలన కూడా ఏర్పడతాయి ....

గమనిక : నిజం చెప్పడం ఒప్పు ,అబద్ధం చెప్పడం తప్పు అని ...ఏది నిజం, ఏది అబద్ధం అని .....సమాజం నిర్వచించిన నిర్వచనానికి ...తప్పొప్పుల తర్కానికి ....అతీతమైన పోస్ట్ .....
=========================
చాలా వరకు సినిమాలన్నీ ….
మొదటి భాగం అంతా ప్రశ్నలు ,ఉత్కంఠ , కథ గురించి కాస్త అయోమయం ....ఇలా సాగిపోతుంది .....
రెండవ భాగం అంతా ...ఆ ప్రశ్నలకు జవాబులు ....ఉత్కంఠ విడిపోవడం ....అయోమయం అర్ధం కావడం ...ఇలా సాగిపోతుంది .....
జీవితం కూడా అంతే ....
ఊహ తెలిశాక ఎన్నో ప్రశ్నలు ...."ప్రపంచం ఇలా ఉందేమిటి ....సమాజం ఇలా ఎందుకు ఉంది ....మనుషులు ఇలా ఎందుకు ప్రవర్తిస్తున్నారు ....నేను అలాగే ఎందుకు ప్రవర్తిస్తున్నాను ....." అని ....
కొంత జీవితం గడిచాక ...
ఒక్కో ప్రశ్నకు జవాబు దొరికి ....అర్ధమై ....ఉత్కంఠ ,అయోమయం విడిపోతూ ఉంటాయి .....సింపుల్ గా దానినే జ్ఞానోదయం అంటామనుకోండి .. 
నాకు కూడా ఇలానే చాలా జ్ఞానోదయాలు అవుతూ ఉంటాయి ....  
ఈ మధ్య కలిగిన ఒక జ్ఞానోదయం విషయానికొస్తే ....,,,,,
-----------------------
ఇదివరకు ఎవరైనా అబద్ధాలు చెప్పే వ్యక్తులను చూసినప్పుడు ....నాకు ఆశ్చర్యం వేసేది ,ఒకింత అసహ్యం కలిగేది .....ఏదో అవసరానికి అబద్ధాలు చెప్పడం సరే కానీ ...నోరు తెరిస్తే అబద్ధాలు ఎలా చెప్పగలరు వీళ్ళు అనుకునేదాన్ని ....అదొక వ్యసనం అని కూడా నిర్ధారణకు వచ్చేదాన్ని .....
ఎందుకు వీళ్ళు అవసరం లేకపోయినా అబద్ధం చెబుతున్నారు ....అదొక అలవాటుగా చేసుకున్నారు ....అని ఎన్నోసార్లు ఆలోచించా ....
ఎంత ఆలోచించినా అదొక అర్ధం కాని ప్రశ్నగా మిగిలే ఉంది ..... 
అయితే ఈ మధ్య నేను కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో అబద్ధం చెప్పాల్సిన స్థితి ఎదురైంది ... 
అబద్ధం చెబుతున్నప్పుడు .....నేను కొన్ని లక్షణాలు ఏర్పడడం గమనించా .....
"నిజం చెప్పినంత ధైర్యంగా అబద్ధం చెప్పలేక పోవడం ,
నిజంగా అది నిజమేనా అని అడిగినప్పుడు నిజమే అని నొక్కి చెప్పలేకపోవడం ,
అటు పదం ఇటు ఇటు పదం అటు చెప్పి తడబడడం ,
గొంతు కాస్త నెమ్మదించడం ,
మాటలు స్పష్టత లోపించడం ,
మొహం అంతా ఒక విధమైన అసౌకర్యానికి గురి కావడం ,
నేను చెప్పేది అవతలి వాళ్ళు నమ్ముతున్నారా లేదా అనే అపనమ్మకం వలన ఆందోళనకు గురికావడం ....
అబద్ధం చెప్పడం అయిపోయాక ఒక విధమైన హాయికి లోనై హమ్మయ్య అనుకోవడం ....
నాకు తెలియకుండానే అరచేతుల్లో చెమటలు పట్టడం ....." ఇలా …
మరి తరచూ అబద్ధం చెబుతున్న వాళ్ళు కూడా ఇలాగే ఫీల్ అవుతున్నారా అని ఆలోచించా .....
ఇలాంటివేమీ వారిలో నేను ఎప్పుడూ గమనించలేదు ....
మనం నిజం చెప్పినంత ఈజీగా వాళ్ళు అబద్ధాలు చెప్పేస్తున్నారు .....అంటే వాళ్లకు అబద్ధం చెప్పడం అనేది అలవాటుగా మారింది .....
నిజం చెప్పాలంటే వాళ్ళు నిజం చెబుతున్నప్పుడు ఇలాంటి లక్షణాలు వారిలో ఏర్పడడం నేను గమనించాను ....
అంటే....,,, వాళ్లకు నిజం చెప్పడం అనేది చాలా కొత్తగా ఉంది ....
నిజం చెబుతున్నప్పుడు అచ్చు పైన పేర్కొన్న లక్షణాలు ఏర్పడుతున్నాయి అని కూడా గమనించా .....
అంతే .....ఉత్కంఠ ,అయోమయం విడిపోయింది ....చాలా ప్రశ్నలకు నాకు సమాధానం దొరికింది ..... 
--------------------------------------------------
నిజం /అబద్ధం చెప్పడం అనేవి ఒక అలవాటు వలన కూడా ఏర్పడతాయి ....
ఆ అలవాటు అంత త్వరగా మార్చుకోలేరు ....
నిజం చెప్పే అలవాటును మార్చుకోవడం ఎంత కష్టమో ,అబద్ధం చెప్పే అలవాటును మార్చుకోవడం కూడా అంతే కష్టం ....
ఇకనుండి నా ముందు ఎవరు అబద్ధం చెప్పినా ....అది వాళ్ళ అలవాటు అనుకుంటాను అని తల్చుకుంటే ఎంత సంతోషంగా ఉందో చెప్పలేను .... 
ఇంతకు ముందు వాళ్ళ మీద నాకు కలిగే కోపం ఇకనుండి ఉండదు ..వాళ్ళని వేరే కోణంలో అర్ధం చేసుకోబోతున్నాను ..... 
చాలా చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది ....ఇకనుండి వాళ్ళను అభినందించాలి ....నిజం చెప్పే లక్షణం లాగానే అబద్ధం చెప్పే లక్షణాన్ని అతి కష్టం మీద వాళ్ళు అలవాటు చేసుకున్నందుకు ........ 
----------------------------------------
నాకు అబద్ధం చెప్పే అవసరం కలిగించి ....వాళ్ళను అర్ధం చేసుకునే శక్తిని ...అవకాశాన్ని నాకిచ్చినందుకు ....భగవంతుడికి/ నా జీవితానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నా .....!!!  

Friday, July 14, 2017

"నీకు ఎందులో కిక్కు వస్తుంది" అడిగారు ఒకరు ...

మనిషి అన్న తర్వాత ఏదో ఒక దానిలో కిక్కు వస్తుంది కదా అనే చర్చా కార్యక్రమంలో ....
"నీకు ఎందులో కిక్కు వస్తుంది" అడిగారు ఒకరు నన్ను ...🤔
(అలా అడగడానికి కూడా ఓ కారణం ఉందనుకోండి .....అది చెప్తే ....అబ్బో బడాయి అంటారు ....అందుకే అది స్కిప్ చేస్తున్నా ...😜)
"చేసే ప్రతి పనిలో .....చేసిన ప్రతి సారీ నాకు కిక్కు వస్తుంది ....ఉదాహరణకు ...,,,
ఓ మంచి ఆర్టికల్ తెలుగులో వ్రాసుకుంటే కిక్కు వస్తుంది ....😊
ఎదుటి వ్యక్తుల్లో ఎప్పుడూ ఇంతకుముందు గమనించని /ఎక్కడా చూడని మనస్తత్వం గమనించినప్పుడు ....(మంచి అయినా /చెడు అయినా ) కిక్కు వస్తుంది ....🤔
స్వచ్ఛమైన ఆత్మలున్న శరీరాలను కలుసుకున్నప్పుడు కిక్కు వస్తుంది ....💜
అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ....నన్ను నేను , నా ఉనికిని మర్చిపోయి ఎవరినైనా మనస్ఫూర్తిగా నిబంధనలు లేకుండా ప్రేమించినప్పుడు కిక్కు వస్తుంది .....❤️
ఇలా నాకు కిక్కు ఇచ్చేవి ప్రపంచంలో చాలా ఉన్నాయి ....😍
చెప్తే లెక్కలేనన్ని కిక్కులు నాకుండగా ...ఈ చుక్కలతో నాకు లెక్కేముంది ..."చెప్పా నవ్వుతూ ....😀

Thursday, July 13, 2017

కాలమే ప్రశ్నించాలి ....కాలమే సమాధానము చెప్పాలి ....💙❤️

నేను నా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నంత వరకు ,
నేను ఎవరికీ ఏ విధమైన కష్టం కలిగించనంత వరకు,
నేను ఎవరినుండీ ఏమీ ఆశించినంత వరకు ....,,
నేను ఎవరికీ సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ....ఎవరు ఏమన్నా లెక్క చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని గట్టిగా అనుకుంటూ ఉంటా ఎప్పుడూ ...🤔
అయితే కొంతమంది అన్న మాటలు / కొంతమంది చేసిన చేతలు , ఎంత "కాదు" అనుకున్నా ....ఒక్కోసారి నన్ను బాధపెడుతూ ఉంటాయి ..😢
ఎందుకా అని.... ,, ఈ రోజు నన్ను నేను ప్రశ్నించుకుంటే...నాకు మరో ప్రశ్న ఎదురైంది .....1️⃣
కొంతమంది అన్న మాటలు / చేసిన చేతలు నాకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నాయి కదా ....అప్పుడు ఎందుకు ఈ ఆలోచన నాకు రాలేదు అని .... 2️⃣
అప్పుడు నాకు మూడో ప్రశ్న ఎదురైంది .. బాధ కలిగినప్పుడు మాత్రమే నేను ఎందుకు సమాధానం కోసం ప్రశ్నించుకున్నాను అని ...3️⃣
ఇక ఈ ప్రశ్నలకు అంతం ఉండదులే అని ఓ నిర్ణయానికి వచ్చేసి ....సమాధానాల కోసం వెతకడం మొదలు పెట్టా ....👀
మొదటి ప్రశ్నకు ....ఇంకా కొంతమంది మాటల్ని నేను లెక్క చేస్తున్నా అని ..అలా లెక్క చేయని పరిస్థితులు సృష్టించుకోవాలి అని , లెక్క చేయని స్థైర్యం నేను సంపాదించుకోవాలి అనిపించింది ....❤️
రెండో ప్రశ్నకు నాకు దొరికిన సమాధానం ఏమిటంటే .....ఆనందాన్ని / బాధను నేను ఒకేలా స్వీకరిస్తున్నాను ....అందుకే రెండు భావాలను సమానంగా ఆస్వాదిస్తున్నాను అని .....ఇదీ ఒకందుకు మంచిదే కదా ....బాధ కలిగినప్పుడు మాత్రమే ఈ ఆలోచన రాకుండా చూసుకోవాలి అని ....💚
ఇక ఆఖరి ప్రశ్నకు ....ఈ బాధను నేను భరించే శక్తి లేక / తక్కువై ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఎదురవుతున్నాయి ....మనో బలాన్ని పెంపొందించుకోవాలి అని ....💜
ఏది ఏమైనా ....కాలమే ప్రశ్నించాలి ....కాలమే సమాధానము చెప్పాలి ....💙❤️