Monday, April 2, 2018

తప్పెవరిది ....తల్లితండ్రుల బాధ్యత లేదా ....??!!

"ముసలివాళ్ళు ఇంట్లో పని మనుషులుగా వంట మనుషులుగా పనికొస్తారు కాబట్టి ....నాలుగు మెతుకులు పడేస్తారు ....." బాధగా ఒక మిత్రుడు ఈ రోజు ఆత్మహత్యల గురించి జరిగిన చర్చలో ...నాతో అన్నారు ....😥
మనం పెంచిన పిల్లలే అలా ఆలోచించడానికి కారణం ఎవరు ....??!! ఒకసారి ఆలోచిస్తే ...,,అందుకు కారణం మన పెంపకం కూడా అని మనం అంగీకరించక తప్పదు ....
వాళ్ళు , మనుషుల్ని వాడుకుని వదిలేసే వస్తువులుగా చూడడం మనమే అలవాటు చేస్తాం ....మనకు తెలియకుండానే .....🤔
------------------------------
అందుకు ఈ మధ్య నాకూ నా డాటర్ కి జరిగిన ఒక చిన్న సంభాషణ మిత్రునికి వివరించా ....
-------------------------------
ఈ మధ్య ...."ఐ లవ్ మై కార్ ...." అంది నా చిన్నకూతురు నాతో ....
అసలు విషయం ఏమిటంటే తన కార్ మరొకరికి ఇవ్వాల్సి వచ్చింది కొన్ని రోజులు వాడుకోవడానికి ....వాళ్ళు ఏదైనా దానికి యాక్సిడెంట్ చేస్తారేమో అని భయం అన్నమాట ...
"కారుని ప్రేమించడం ఏమిటిరా....అది వాడుకుని వదిలేసే ఒక వస్తువు ...." ఆశ్చర్యంగా అడిగా ...
"ఆ కారు మీద నాకు అనుబంధం ఏర్పడింది ....దానికి ఏదైనా అయితే నేను భరించలేను ...." చెప్పింది ...వివరిస్తూ ....
"కారుకి ఏదైనా అయితే ...దాని గురించి కేర్ తీసుకో ....నీట్ గా ఉంచుకో ...ఇన్సూరెన్స్ తీసుకో ....దానికి కావాల్సినవి అన్ని చేయి ....కానీ దాని మీద ఏ అనుబంధం పెంచుకోకు ....దాన్ని ప్రేమించకు...
ప్రపంచంలో ప్రాణం ఉన్న వ్యక్తులను ప్రేమించు ....జంతువులను ప్రేమించు ....పక్షులను ప్రేమించు ....ప్రేమించడానికి ఇంత జీవ సంపద ఉండగా ....ప్రాణం లేని వస్తువులను ప్రేమించడం ఏమిటి ...."చెప్పా అనునయంగా ....
అప్పటికి "నా కార్ నాకు కావాలి ఇప్పటికిప్పుడు" అని ఏదో పేచీ పెట్టింది కానీ ....ఆ విషయం గురించి కాస్త ఆలోచించింది అనే చెప్పాలి ....
ఆ తర్వాత మరెప్పుడూ నా ముందు అయితే ...."ఐ లవ్ మై కార్" అని అనలేదు .....🙅‍♀️
---------------------------------------------
వాళ్లకు ....వస్తువులకు, ప్రాణం ఉన్న జీవులకు తేడా తెలియకపోతే ....భవిష్యత్తులో ....వ్యక్తులని వస్తువులుగా ....వస్తువులను వ్యక్తులుగా పొరబడే ప్రమాదం లేకపోలేదు ....🤔
పొరబడితే ఏముంది ....
ముసలి తల్లితండ్రులు పనికి రాని ,పనిచేయలేని వస్తువులుగా ....బంగారం, కార్లు , బంగళాలు, స్థలాలు ... వాళ్లకు ఆనందాన్ని గౌరవాన్ని తెచ్చే జీవం ఉన్న జీవులుగా పరిగణిస్తారు ...
వయసులో ఉన్నప్పుడు ....పడకసుఖం ఇస్తున్నప్పుడు భార్య పనికొచ్చేది గానూ ....వయసయిపోయిన తర్వాత కాపురానికి పనికిరానిది గానూ ... విడాకులు ఇచ్చి వదిలించుకునే వస్తువుగానూ కనిపిస్తారు .....
బాగా సంపాదించే భర్త పనికొచ్చే వస్తువుగానూ ....సంపాదించని భర్త ఎందుకూ పనికిరాని వాడుగానూ దూషించబడతాడు ....
పిల్లలు ప్రయోజకులైతే నా పిల్లలు ....లేకపోతే వాళ్ళ తలరాత ...ఇంట్లోనుండి గెంటి వేయబడతారు .....
ఇలా ....అందరూ ....అన్ని తారుమారవుతాయి ....😥
వస్తువులు ఎలా అయితే కొనుక్కుని వాడుకుంటామో ....అలాగే మనుషులను కూడా వెలకట్టి వాడుకొని వదిలేసే మనస్తత్వానికి చిన్నతనం లోనే మూలాలు ఏర్పాటు చేయబడి ఉంటాయి ....అనేది మనం విస్మరించలేని సత్యం ....!😥
-----------------------------
తప్పెవరిది ....తల్లితండ్రుల బాధ్యత లేదా ....??!!
అందుకే ....పిల్లల మనసులను మురికిపట్టిన ఆలోచనలతో కలుషితం చేయనప్పుడే ....పిల్లల దగ్గర నుండి సజీవమైన మానవ సంబంధాలను ఆశించగలం ....అని నా అభిప్రాయం ....! 🤔

Sunday, April 1, 2018

కొంతమంది మన మీద ప్రేమ కురిపిస్తారు ....😍

కొంతమంది మన మీద ప్రేమ కురిపిస్తారు ....😍
కొంతమంది మన మీద ద్వేషం కురిపిస్తారు ....😥
మరి కొందరు ....మన మీద ఏదీ చూపించరు ....😭
ఈ సదరు వ్యక్తులకు మన మీద ఏ భావం కలుగుతుంది అనేది ....వారి వారి భావావేశాలకు మన భావావేశాలు ఎలా సరితూగుతున్నాయి అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ....
వారి /మన భావావేశాలకు తగ్గట్టుగా కొన్నిసార్లు, ప్రేమ కురిపించిన వారు ద్వేషం కురిపించొచ్చు ....ద్వేషించినవారు ప్రేమించొచ్చు .....అలాగే ఏ భావం లేని వారు అన్ని భావాలు కలిగి ఉండొచ్చు .....అన్ని భావాలు కలిగిన వారు ఏ భావం లేకుండానూ పోవచ్చు ....🤔
చెప్పలేం ....🤷‍♀️
కాలానుగుణంగా ...మనసానుగుణంగా ....మనిషానుగుణంగా....ఎన్నో మార్పులు చేర్పులు జరుగుతూ ఉండొచ్చు .....🤔
అయితే మనం సమాజంలో నివసిస్తున్న మనుషులం కాబట్టి .....మన చుట్టూ ఉన్న మనుషులతో మనకు సంబంధ బాంధవ్యాలు అవసరం కాబట్టి ....మనకు అనుగుణంగా వాళ్ళు , వాళ్లకు అనుగుణంగా మనం ...మన భావాలను పరిస్థితులకు అనుగుణంగా సరిదిద్దుకుంటూ ముందుకు సాగుతూ ఉంటాం ...😊
అయితే ....మరి కొందరు ఉంటారు .....
వీరికి , ఎవరు ఎవరి మీద ఎలాంటి భావాలు ప్రదర్శిస్తున్నారు అని చూడడమే పనిగా ఉంటుంది ....ఎవరిమీఁద అయినా ఎవరైనా ప్రేమ ప్రదర్శిస్తే వీరు కుళ్ళి పోవడం , ఎవరిమీదైనా ద్వేషం ప్రదర్శిస్తే వీళ్ళు పొంగిపోవడం .....ఎవరూ ఎవరి మీదా ఏదీ ప్రదర్శించకపోతే ప్రశాంతంగా ఉండడం .....వీరి మానసిక స్థితికి నిదర్శనం ...😥
ఇలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితం అంతా అభద్రతా భావం లోనే బ్రతుకుంటూ ఉంటారు ....😭
పాపం ....వారికి వారి జీవితం జీవించడం ఎలానో తెలియదు .....🙅‍♀️
జీవించడం తెలియకపోతే జీవితం లేనట్టే కదా ....🤔
అందుకే ....
ప్రభువా ....కృష్ణా ....అల్లా ....ఇంకా ఎన్ని మతాల్లో , ఎన్ని ప్రదేశాల్లో , ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ...ఎంతమంది దేవుళ్ళుంటే వాళ్ళందరు దేవుళ్ళారా.....వారి ఆత్మకు శాంతి కలిగించండి ...ప్లీజ్ ...!🙏🤲

ఒక అసామాన్యమైన సమస్యకు సమాధానం తెలుసుకున్నా....

ఒక అసామాన్యమైన సమస్యకు సమాధానం తెలుసుకున్నా (నా అభిప్రాయం )....అదేమిటంటే ,,,,
అసలు ప్రపంచంలో సమస్యలు అనేవి ప్రత్యేకంగా ఏమీ లేవు అని ....మన ఆలోచనల రూపంలో మాత్రమే సమస్యలు అనేవి ఉత్పన్నం అవుతున్నాయి అని.....
---------------------------

ప్రస్తుత స్థితిలో ....నువ్వు మాత్రం కనిపిస్తున్నావు ప్రపంచంలో ....అంటే నీ ఉనికి మాత్రమే కనిపిస్తుంది ....
నీ ఉనికి నీ రూపం అయితే ...నీ ఆలోచనలు నీకు దృశ్య రూపం ....
నీ రూపానికి అస్థిత్వం ఈ ప్రపంచం అయితే ....నీ ఆలోచనలకు అస్థిత్వం నువ్వు ......
ఎప్పుడైతే నీ ఆలోచనల్లో ఒక సమస్య ఉంది అని అనుకుంటున్నావో ...అప్పుడు సమస్య దృశ్య రూపం నీకు కనిపిస్తుంది ....అది నీకు భయాన్ని ....ఆందోళనను కలిగిస్తుంది ....
సమస్య గురించి నువ్వు ఆలోచించకపోతే .....అసలు ఆ సమస్య అక్కడ లేదు ....అది ఎక్కడా లేదు .....ఆ దృశ్య రూపం నీకు కనిపించదు ....సమస్య లేని స్థానం నీకు సంతోషాన్ని , నిశ్చింతనూ ఇస్తుంది .....
ఎప్పుడైతే నీ శరీరం తన మనుగడకు శక్తి లేక ....బలహీనమై ....అందుకు తగిన ఆధారాన్ని సృష్టించుకోవాలి అనుకుంటుందో .....అప్పుడు సమస్యల ఆలోచనలను సమీకరించుకుంటుంది ....
ఎప్పుడైతే శక్తి కలిగి ఉంటుందో .....ఆ ఆలోచనలను అధిగమించి అవి సమస్యల్లా చిత్రీకరించకుండా సంతోషాన్ని , నిశ్చింతనూ సొంతం చేసుకుంటుంది ....
మనిషి ఎంత బలహీనుడైతే అంత సమస్యల వలయాన్ని తన చుట్టూ నిర్మించుకుంటాడు ....
సమస్యలు తన శక్తి యుక్తుల లేమికి కారణంగా చూపి ....తాను సమస్యల వలయంలో ఉన్నానని ....అందువలనే శక్తి లేదని అందరినీ నమ్మించాలని, తాను కూడా నమ్మాలని ప్రయత్నిస్తాడు ....
అందుకే మనం మాత్రమే ....ప్రస్తుత స్థితిలో ఉన్న మనకు మాత్రం ఇక్కడ అస్థిత్వం ఉంది ....సమస్యలకు మన ఆలోచనలలో మాత్రమే అస్థిత్వం ఉంది ....ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడా అస్థిత్వం లేదు ...
ఆలోచనలను నియంత్రించుకోగలిగితే సమస్యలనేవే లేవు ....ఆలోచనలను నియంత్రించుకోవడం సాధనతోనే సాధ్యం ...!
----------------------
గమనిక : ఇది ...నా స్వీయ పరిశీలన ఆధారంగా వ్రాయబడింది ...నేను మానసిక శాస్త్ర నిపుణురాలిని కాదు ....!

Monday, March 26, 2018

ఏమో ....ఇదొక జీవన్మరణ చదరంగం ...

మా ఊరి వెలుపల రెండు చెరువులు ఉండేవి ....(నాకు తెలిసినంత వరకు )
ఒక చెరువు ....మా చేను పక్కనే ఉంటుంది (ఇప్పటికీ )....అందులో చాకలివాళ్ళు బట్టలు ఉతుక్కునేవాళ్ళు ...
సాయంకాలం అయితే పొలం నుండి వచ్చే గేదెలన్నీ అందులో కాసేపు సేద తీరేవి ....
ముఖ్యంగా వేసవి కాలంలో కొంతమంది పిల్లలు కూడా అందులో ఈత కొట్టేవాళ్ళు ...నేను కూడా నా చిన్నతనంలో పిల్లలతో కలిసి ఓసారి ఈత కొడదాం అని వెళ్లి ....నీళ్లంటే భయం వేసి ....ఒడ్డునే నిలబడిపోయా ....అది ఎవరికీ చెప్పుకోలేని విషయం అనుకోండి ....
ఇక రెండో చెరువు ఊరికి దూరంగా ఎక్కడో ఉందని వాళ్ళ ద్వారా వీళ్ళ ద్వారా వినడం తప్ప ....ఎప్పుడూ ఆ చెరువు నేను చూడలేదు ....కానీ ఎందుకో ఒకసారి చూడాలని ఉండేది .....
ఒకసారి అనుకోకుండా ఆ అవకాశం వచ్చింది ....
సరదాగా పిల్లలందరం కలిసి....వారాంతపు బడి సెలవుల్లో ... గేదెల్ని తోలుకుని పొలానికి ....అదీ ...మేమెప్పుడూ చూడని ఆ చెరువు దగ్గరకు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాం .....
ఊరికి దూరంగా ఉన్న ప్రదేశాలకు వెళ్ళొద్దని పెద్దవాళ్ళు చేసిన హెచ్చరికల్ని ఆ క్షణంలో మాకు కలిగిన అత్యుత్సాహం అణగ తొక్కేసింది ....!
=======================
వెళ్ళాక ..., నిజం చెప్పొద్దూ ...
ఆ చెరువు చాలా అందంగా ఉంది ...ఒడ్డునే రెండు చింత చెట్లు ....నీరంతా నల్లగా కనిపించింది ....
కానీ ఏ విధమైన అలజడి లేదు ....అక్కడ మా గేదెలు , మేం తప్ప ..వేరే జన సంచారం లేదు మేం వెళ్లే సమయానికి ....
దారి పొడవునా కడుపు నిండా గడ్డి తిన్న గేదెలు .....దాహంతో ఉన్నాయేమో ....నీళ్లు కనిపించగానే ఒక్కసారిగా నీళ్ళల్లోకి దిగాయి ....
అంతలో పిల్లలు ఎవరో ..అరె.. నీళ్ళల్లో ఊబిలు ఉంటాయేమో అన్నారు ....
వెంటనే నాకు భయం పట్టుకుంది ....అయ్యో....మా గేదెలు ఊబిలో చిక్కుకుపోతాయేమో అని ....
కొంతమంది పిల్లలు ....అలాంటివేం ఉండవులేరా అని భరోసా ఇచ్చారు ....
అయితే అక్కడ ఉన్న చింతచెట్లుకి ఉన్న చింతకాయలు చేతికి అందేంత ఎత్తులో ఉండడం వలన ....అవి కోసుకుని తింటూ ఆనందంగా మేం ప్రపంచాన్నే మర్చిపోయాం ....చాలా కాయలు మాతో తెచ్చిన కండువాల్లో మూటకట్టుకున్నాం ....
పిల్లలు కొందరు కాసేపు నీళ్ళల్లోకి దిగి ఆడుకున్నారు....నేను మాత్రం నీళ్ళల్లో కాలు పెట్టడానికి కూడా సాహసం చేయలేదు ....
చాలా సేపు ఆడుకున్నాక ...ఇక గేదెల్ని తోలుకుని ఇంటికి తిరుగుముఖం పట్టాం ....
నీళ్లలోంచి వచ్చిన మా గేదెలు ....ఒంటికున్న బురదంతా వాటి తోకల్తో అవే శుభ్రం చేసుకుని ....నల్లగా నిగ నిగ లాడిపోతున్నాయి ....
------------------------------------------
ఇంటికి వచ్చాక ....,,,
తాడుతో గేదెల్ని కట్టేసి ... వాటికి కాస్త మేతేసి...పిల్లలందరం అన్నం పెట్టుకుని తింటూ కూర్చున్నాం ...
అంతలో ఒకరు ...వాళ్ళ గేదెకు జలగ పట్టుకుందని మా దగ్గరకు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు ....
జీవితంలో నేనెప్పుడూ జలగ ను చూడలేదు ....అసలు జలగ అంటే ఏమిటో ఏం చేస్తుందో కూడా తెలియదు ....
ఆ తర్వాత వాళ్ళూ వీళ్లూ చెప్పగా తెలుసుకున్నా ....అది ఒకసారి ఏ జంతువునైనా పట్టుకుంది అంటే ....దాని రక్తం ఆఖరిబొట్టు వరకు పీల్చితేగాని ఆ శరీరాన్ని వదలదని ...ఆ ఆఖరిబొట్టు పీల్చడానికి ముందే ఆ జీవి మరణిస్తుంది అని ....
పిల్లలతో కలిసి వెళ్లి ఆ జలగను చూసా ....
గేదె ఒంటి రంగుతో కలిసిపోయి ....అది దాని శరీరం మీద ఉందని గుర్తుపట్టడానికి వీల్లేకుండా గోడమీద బల్లిలా అంటుకుపోయి ఉంది ....
నాకు దానిని చూడగానే శరీరం గగుర్పొడించింది ....నేను భయంతో దూరంగా నిలబడి చూస్తూ ఉన్నా ....
పిల్లలు దాన్ని పుల్లపెట్టి తీయడానికి ప్రయత్నించారు ....ఎంతకీ రావట్లేదు ....
ఇంత చిన్న జంతువుకు ఎంత బలం ఉంది అని ఆశ్చర్యం వేసింది ....
అంతలో ఎవరో దారిన పోతూ ....జలగ అలా ఊడి రాదు ....దానికి సున్నం పెట్టాలి అన్నారు ....
మా ఇంట్లో ....ఒక కుండ నిండా ఎప్పుడూ సున్నం ఉండేది ...ఇంటికి కొట్టగా మిగిలిన సున్నం కుండలో ఉంచి ....ఎప్పుడూ ఎండిపోకుండా ....నీళ్లు పోస్తూ ఉండేవాళ్ళం ....
ఊర్లో ఎవరికి సున్నం కావాలన్నా అందరూ వచ్చి అడిగేవారు ...
వెంటనే మా కుండలో సున్నం తెచ్చి ....జలగ మీద పెట్టారు పిల్లలు ....
అది వెంటనే ఊడి కిందపడింది .....కానీ, అప్పటికే అది రక్తం పీలుస్తూ ఉండడం వలన ....అక్కడ గాయం అయింది ....
అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ గేదెలను పరిశీలించి ....అన్ని జలగలకు సున్నం పెట్టి .... వదలగొట్టి ....వాటిని దూరంగా పడేసారు ....
మా గేదెను కూడా అందరం కలిసి శల్య పరీక్ష చేస్తే ....వెనక కాలిమీద ఒకటి ....మెడమీద ఒకటి కనిపించడంతో....వాటికి సున్నం పెట్టి వదలగొట్టాం ...
అప్పటికి మాకు కాస్త ఉపశమనం కలిగి ....హమ్మయ్య అనుకున్నాం ....
====================
చీకటి పడ్డాక .... పెద్దవాళ్ళు పొలం నుండి వచ్చారు ....
పుస్తకాలు ముందేసుకుని కూర్చున్నానే గానీ ....ఒక్క ముక్క చదవడం లేదు ....
ఎక్కడో ఏదో భయం ....ఇంట్లో వాళ్లకు ... ఆ చెరువుకు వెళ్ళాం అని .... అక్కడ జలగలు పట్టుకున్నాయని ...తెలిస్తే ఏం చేస్తారో అని ....బిక్కుబిక్కుమంటూ కూర్చున్నా ....
అప్పటికే చీకటి పడి పోవడం....ఆలస్యం కావడం వలన మా నాయనమ్మ పాలు తీసే తపేలా తీసుకుని ....అందులో కాసిన్ని నీళ్లు తీసుకుని ...పాలు తీయడానికి కొష్టం దగ్గరకు వెళ్ళింది ...
కాసేపాగాక ఇంటికొచ్చి ....ఎంత సేపు పాలు తీయాలని ప్రయత్నించినా.. పాలు ఇవ్వడం లేదని ....కాస్త తవుడు చాటలో తీసుకుని ....మళ్ళీ వెళ్ళింది ....
అయినా పాలు ఇవ్వకపోవడంతో ....ఇంటికొచ్చి ....
"పొలంలో మేత మేసినయ్యా బర్రెలు ...ఎక్కడకి తోలుకుపోయారే ....." అడిగింది మమ్మల్ని ....
నేనేం మాట్లాడలేదు ....
"వంకాయలపాడు డొంకకు పొయ్యారా....అక్కడ ఉప్పు గడ్డి తిన్నాయా" ...అడిగింది ....
"పిల్లలు అందరూ ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వెళ్ళాను" అని చెప్పా ...చెరువు విషయం దాచేసి ....
తర్వాత ఎంత అదిరించినా ...బెదిరించినా ...చివరకు కొట్టినా ...దాని దగ్గర పాలు పిండలేకపోయింది మా నాయనమ్మ ....
======================
ఇంకా చీకటి పడ్డాక ఎలాగైతేనేం మా నాయనమ్మకు మేం చేసిన నిర్వాకం (చెరువు , జలగలు , సున్నం ) అంతా తెలిసింది ...
మమ్మల్ని తిడుతూనే ....ఒక లాంతరు తీసుకుని కొష్టం కాడికి మళ్ళీ వెళ్ళింది ...జలగలు ఉన్నాయేమో అని వెతకడానికి ....
అదిగో ....అప్పుడు బయటపడింది ....
సరిగ్గా పొదుగుకు వెనుకవైపున ఎవరికీ కనపడని ప్రదేశంలో ఉన్న జలగ ....ఇంకా రక్తం పీలుస్తూ ....ప్రాణం తీయడానికి సిద్ధమవుతున్నట్టు ....
మా నాయనమ్మ దాన్ని తీసి పడేసిన తర్వాత ....
పాపం దాని పొదుగునే పట్టి రక్తం పీలుస్తుంటే పాలేం ఇస్తుంది ...అని గేదె మీద చాలా జాలిపడింది .....
ఆ తర్వాత మాకు ....ప్రపంచంలో ఇన్ని తిట్లు ఉన్నాయని ...అవి మేం పడాల్సి వస్తుందని మొదటిసారి తెలిసింది ....
నాకు అందుకు బాధగా అనిపించలేదు ....నేను తప్పు చేశాను కాబట్టి ....
తెల్లవారాక ....ఆ గేదె కళ్ళలోకి చూసినప్పుడు ...."నీవల్లే నా ప్రాణం పోయే పరిస్థితి వచ్చింది ...ఎవరికీ చెప్పుకోలేని బాధ అనుభవించాను" అని నిలదీసినట్టు అనిపించి .... క్షమించమని ...ఇంకెప్పుడూ ఇలా చేయనని ...కళ్ళతోనే దాన్ని వేడుకున్నాను .....
అది నన్ను క్షమించిందో లేదో నాకు తెలియదు .....ఒకవేళ క్షమించినా ...అది పొందే అర్హత నాకు ఉందో లేదో నాకు అంతకంటే తెలియదు ...!
=========================
ఈ అనంత కాల గమనంలో ....
అందమైన చెరువులో ....జలగలు ....ఉన్నట్టే ...అందమైన జీవితం వెనక కూడా కొన్ని ...జలగలు ఉంటాయి అని.... జీవితం అనే చెరువులో పడ్డాక అర్ధం అయింది ....
అయితే కనిపించేలా పట్టినవాటిని ....సున్నం పెట్టి ఎలాగో వదిలించుకుంటాం .....
ఎవరికీ కనపడకుండా ....పొదుగుని పట్టి రక్తం పీలుస్తూ ఉంటాయే....వాటిని గుర్తించడం చాలా కష్టం ...
ఒకవేళ గుర్తించినా .....,, అప్పటికే సమయం మించిపోవచ్చు ...ప్రాణం పోవచ్చు ...అసలెవరికీ తెలియకపోవచ్చు ....తెలిసినా ఎవరికీ చెప్పుకోలేకపోవచ్చు ....
ఏమో ....ఇదొక జీవన్మరణ చదరంగం ...!😥

Monday, February 19, 2018

పురుషుడిని ప్రేమించే ప్రతి స్త్రీ ...

పురుషుడిని ప్రేమించే ప్రతి స్త్రీ ....పురుషుడు తనకంటే అన్నింట్లో ఎక్కువ స్థానంలో ఉండాలని ...తన ముందు అతను తలెత్తుకుని నిలబడాలని....పురుషుడిలో తాను ఒదిగిపోవాలని కోరుకుంటుంది ...😍
నేను చెప్పేది సహజంగా ఉండే స్త్రీ మనసు ....😊
బహుశా మన భారతీయ సమాజం కూడా అందుకే పురుషుడికి కాస్తంత ఎక్కువ స్థానం ఉండాలని సూచించి గౌరవించిందేమో ....🤔
అయితే ....కొందరు పురుషులు తన కంటే ఎక్కువ స్థానంలో ఉండే స్త్రీ ని కూడా ప్రేమించగలరు ....👍
కానీ తనకంటే తక్కువ స్థానంలో ఉండే పురుషుడిని ప్రేమించడం స్త్రీకి ఎక్కువ శాతం సాధ్యం కాదు .....🙅‍♀️
ప్రస్తుతం ఉన్న సామాజిక పరిస్థితుల వలన స్త్రీ కూడా అన్ని రంగాలలో పురుషులతో పోటీ పడి వాళ్ళని అధిగమించి ముందుకు వెళ్తుంది ...
ఎప్పుడైతే స్త్రీ తనకు సమానమైన / లేదా అధిక స్థానంలో ఉందో పురుషుడిలో అభద్రతా భావం ఏర్పడి ....స్త్రీకి తనకు తానుగా దూరమవుతున్నాడు....😥
ఇక్కడ దూరం కావడం అంటే వదిలి వేయడం కాదు ....మానసికంగా దూరం కావడం .....🤔
అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో స్త్రీ పురుషుడికి గట్టి పోటీ ఇచ్చి తనకంటే ఇంకా ఎక్కువ ఎత్తుకు పురుషుడు ఎదగాలని కోరుకుంటుంది ....🤔
అది పురుషుడు పోటీగా తీసుకుంటే ఆమెను అపార్ధం చేసుకుని దూరమవుతాడు ...పురుషుడిలో లీనమై పోవడానికి స్త్రీ చేసే ప్రయత్నంగా భావిస్తే ....విజేత గా నిలిచి స్త్రీని ఐక్యం చేసుకుంటాడు ....❤️
ఇదంతా ఎవరూ గమనించలేని ...సహజ సిద్ధంగా జరిగే అంతర్గత ప్రకృతి పరిణామం ...!😍
ఏది ఏమైనా ఇది వ్యక్తిగతంగా గమనించిన అభిప్రాయం మాత్రమే ...మార్పు చేర్పులు ఆహ్వానిస్తున్నా ... !👍

Tuesday, February 6, 2018

ఈ జన్మకు నేనింతే ...!

నాకు ఎప్పుడూ చూడని ప్రదేశాలు చూడాలని ఉండదు ....ఇంతకుముందు చూసిన ప్రదేశాలనే మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తుంది ....అక్కడ పదిలపరచుకున్న జ్ఞాపకాలను పదే పదే తడిమి చూడడం కోసం ....❤️
నాకు ఎప్పుడూ పరిచయం లేని వ్యక్తులతో పరిచయం చేసుకోవాలనిపించదు ...ఇప్పటికే పరిచయం ఉన్న వ్యక్తులనే మళ్ళీ మళ్ళీ కలుసుకోవాలనిపిస్తుంది....వాళ్ళ మనసు లో ఉన్న భావాలను పదే పదే పరిచయం చేసుకోవడం కోసం ....❤️
నాకు నా సొంతం కాని బంధాలు సొంతం చేసుకోవాలనిపించదు ....ఇప్పటికే సొంతమైన బంధాలను మరింత అంతం లేని బంధాలుగా మార్చుకోవాలనిపిస్తోంది ....అనంతమైన అనుబంధం ఆసాంతం ఆస్వాదించడం కోసం ....❤️
నాకు రోజుకో పుస్తకం చదవాలనిపించదు....చదివిన పుస్తకాన్నే మళ్ళీ మళ్ళీ చదవాలనిపిస్తుంది ...అందులోని ప్రతి వాక్యానికి రోజుకో అర్ధం కనుక్కోవచ్చని ...❤️
కానీ ఒక్క జీవితం మాత్రం.... ఎప్పుడూ జీవించనిది జీవించాలనిపిస్తుంది ....❤️ఎప్పుడూ పరిచయం లేనిది పరిచయం చేసుకోవాలనిపిస్తుంది ...❤️ జీవితంతో ఎన్నో బంధాలు సృష్టించుకోవాలనిపిస్తుంది ...❤️ మళ్ళీ మళ్ళీ ...సరికొత్తగా ...జీవించడం కోసం ....జీవితం లోతుల్ని ఆస్వాదించడం కోసం ...❤️
ఈ జన్మకు నేనింతే ...!

Tuesday, January 30, 2018

అర్జునుడి అమ్ములపొదిలో పాశుపతాస్త్రం లాంటివి ...వాళ్ళు నన్ను తిట్టారు ....అందుకే వాళ్ళని నేను తిట్టాలి ....
వాళ్ళు నన్ను కొట్టారు ....అందుకే వాళ్ళని నేను కొట్టాలి .....
వాళ్ళు నన్ను హింసించారు ....అందుకే వాళ్ళని నేను హింసించాలి ....
వాళ్ళు నన్ను అవమానించారు ....అందుకే వాళ్ళని నేను అవమానించాలి ....ఇలా ....
———
ఇంకా ఎంతకాలం ఈ బూజు పట్టిన భావజాలం …..??!!
అందుకే కాస్త మార్చి చూస్తే .... ??!! 
————————————————————————————
వాళ్ళు నన్ను తిట్టారు ....అయినా వాళ్ళని నేను అభిమానించాలి....
వాళ్ళు నన్ను కొట్టారు ....అయినా వాళ్ళని నేను క్షమించాలి .....
వాళ్ళు నన్ను హింసించారు ....అయినా వాళ్ళని నేను ప్రేమించాలి .... 
వాళ్ళు నన్ను అవమానించారు ....అయినా వాళ్ళని నేను ఆదరించాలి .... ఇలా....
—————
ఓహ్ ...ఎంత బాగుందో కదా ఈ ఆలోచన ....హాయిగా ,ఆనందంగా ,ప్రేమపూరితంగా ....ఈ జీవితానికి ఇలా గడిపేద్దాం ….ఏమంటారూ ??!!  
కానీ …,,,,కొన్నిసార్లు మరో ఆలోచన కూడా అవసరం కావచ్చు ....
———————————————————————————————————
మనల్ని తిట్టిన వాళ్ళను.... "తిట్టు" అనే మాట వింటే ...ఒట్టు ఇంకెప్పుడూ తిట్టను అని వణికిపోయేలా చేయాలి...
మనల్ని కొట్టిన వాళ్ళను....ప్రపంచంలో ఉన్న రకరకాల ఆయుధాలతో రోజూ వాళ్ళను వాళ్ళే కొట్టుకునేలా చేయాలి ....
మనల్ని హింసించిన వాళ్ళను ....నిఘంటువుల్లో హింసకు జీవితాంతం అర్ధాలు రాసుకుంటూ బ్రతికేలా చేయాలి ....
మనల్ని అవమానించిన వాళ్ళను ....అవమానంతో తల కిందకు పెట్టుకుని ..కాళ్ళు పైకి పెట్టుకుని నడిచేలా చేయాలి ...
———————
ఈ ఆలోచనలు కాస్తంత క్రూరమైనవే....కాదనను .... 
కానీ ఇవి అర్జునుడి అమ్ములపొదిలో పాశుపతాస్త్రం లాంటివి ....మన దగ్గర ఉన్నాయని అందరికీ తెలియాలి …కానీ మనం ఉపయోగించకూడదు....మన ప్రాణాలకు , మనుగడకు ప్రమాదం అనుకుంటే మాత్రం ప్రయోగించక తప్పదు .... 
ఇవి మీకు ఎప్పుడూ అవసరం రాకూడదని మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటూ ....!!
మీ ప్రియ నేస్తం …శ్రీలక్ష్మి ...