Thursday, December 14, 2017

మబ్బులు విడిపోయినట్టు , మేఘాలు కనుమరుగైనట్టు ,

మనం అర్ధం చేసుకోలేనివాళ్ళు , మనకు అర్ధం కాని వాళ్ళు మనకు ఎదురైతే ....జీవితం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ...అనేది ఆసక్తికరమైన వాస్తవం ...😍
అయితే ....నేను ఎదురైన చాలామంది నాతో అనే మాట ఏమిటంటే ...మిమ్మల్ని అర్ధం చేసుకోవడం చాలా కష్టం, అని .....అంతెందుకు ....అత్యంత ఆత్మీయులు కూడా తరచూ నాతో ఇదే మాట అంటూ ఉంటారు ....😜
అసలు అంత అర్ధం కాకుండా ఎలా ఉంటానా అని ఆశ్చర్యపోతూ ....అర్ధం కావడానికి శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాననుకోండి ....అది వేరే విషయం ...😘😀
విచిత్రం ఏమిటంటే వాళ్ళు నాకు తేలికగానే అర్ధమైపోతారు ....
బహుశా నేను తేలికగా అర్ధం చేసుకుంటానా ... వాళ్ళు తేలికగా అర్ధమవుతారా అనేది నేను ఇంకా అర్ధం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించలేదు ....🤔
అయితే ...ఈ మధ్య నా జీవితం కూడా కాస్త ఆసక్తికరంగా మారింది ....😍
కొందరిని అర్ధం చేసుకోవడం నాకు కష్టంగా ఉంది ....☝️
ఒకళ్ళు వారానికి అర్ధం అవుతారు ....ఇంకొకళ్ళు నెలరోజులకు అర్ధం అవుతారు ....మరొకళ్ళు సంవత్సరానికి అర్ధం అవుతారు ....ఫైనల్గా ఎవరైనా అర్ధం అయితీరాలి ...అవుతారు ....అనే నిజం ...నా ఆసక్తిని ఏ మాత్రం తగ్గించలేకపోతుంది .....🤔
అలా ఆసక్తికరంగా ఉండడం నాకు ఆనందంగా ఉంది .....😍
అందరూ ఇంతకుముందు నేను అర్ధం కావడం లేదని ఆస్వాదించక ఎందుకు ఫిర్యాదు చేసారో మాత్రం నాకు అర్ధం కాలేదు .....🤔
అసలు ...మనకు అర్ధం కాని.....అర్ధం చేసుకోవలసిన వాళ్ళను ....అర్ధం చేసుకున్న ప్రతిసారీ ....భలే బాగుంటుంది కదా ...😍
మబ్బులు విడిపోయినట్టు , మేఘాలు కనుమరుగైనట్టు , ఆకాశం విరగబడి నవ్వినట్టు ....చిరుజల్లై వర్షించినట్టు ...😍

జీవించడం నా అశక్తత

"నువ్వు నిజం ....వాళ్ళు అబద్ధం ...
నువ్వు వాస్తవం ....వాళ్ళు అవాస్తవం ....
నువ్వు జీవం ....వాళ్ళు నటన .....
నేను నీ వైపు రావాలి అనుకుంటాను .....కానీ వాళ్ళవైపు వెళ్తాను .....
నేను ఎంతో ప్రయత్నిస్తాను .....కానీ అశక్తకు గురవుతాను .....
నేను తప్పు మార్గం వైపు వెళ్తున్నాను అని తెలుసు ....అయినా ఏమీ చేయలేకపోతున్నా....
అందరూ నువ్వే కరెక్ట్ నేనే తప్పు అని వేలెత్తి చూపినా నేను తప్పు చేయడానికే మొగ్గు చూపిస్తున్నా ....
నువ్వే మారిపోయి .....,, నన్ను, అబద్ధం తో , అవాస్తవంతో , నటనతో.... నీ వైపు మళ్లించుకుంటే నేను తప్పు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కదా ...." చాలా రోజుల క్రితం నాతో ఒకరు ....(బహుశా అన్నవాళ్లకు కూడా గుర్తు లేకపోవచ్చు ....)
"నిజమే ....అలా చేయలేకపోవడం నా తప్పే ....
నిజం కావడం , వాస్తవంగా ఉండడం ....జీవించడం నా అశక్తత .....ఇది నేను మార్చుకోలేను ...అది కూడా ఒక బలహీనతను ప్రోత్సహించడం కోసం ..నా బలాలను నిర్వీర్యం చేసుకోలేను ....నన్ను మన్నించండి ....." నా సమాధానం ...!😍

Friday, November 24, 2017

ఒక్క ఆత్మకు మాత్రమే నిజాన్ని చూసే శక్తి ఉంది

"మనిషి నమ్మకమే అన్ని అనర్ధాలకు కారణం .....నిజం వేరు ...నమ్మకం వేరు ..." ఒకరు ఇలా చెప్పారని ఒకరు నాతో ....🙂
"మనిషి నమ్మకమే మనిషిని బ్రతికిస్తుంది .....నిజం వేరుగా ఉండొచ్చు ....కానీ నిజాన్ని చూసి ...భరించే శక్తి మనిషికి లేదు ....నిజాన్ని చూసిన క్షణమే మనలోని మనిషి మరణిస్తాడు ....ఒక్క ఆత్మకు మాత్రమే నిజాన్ని చూసే శక్తి ఉంది .....కానీ ఆ నిజాన్ని చూసిన క్షణం తర్వాత ఆత్మ, అబద్ధం .. ఓ నమ్మకం అయిన ...ఈ మనిషిని అసహ్యించుకుంటుంది .... ఈ దేహంలో ఉండడానికి ఇష్టపడదు....అందుకే మనిషి దేహం ఆత్మకు నిజాన్ని చూపించదు...నమ్మకాన్నే చూపిస్తుంది .....ఇది కూడా నిజం కాదు ...నా నమ్మకం" నా సమాధానం .....🤔

అదే నా మీద నాకు నమ్మకం ఉండడం అంటే ...!

ఓ వ్యక్తి ....నన్ను ఇష్టపడలేకపోతే .....ఈ ప్రపంచంలో ఇంకెవరినీ ఇష్టపడలేని స్థితిలో ఉన్నాడని అనుకుంటే ....,
ఓ వ్యక్తి ....నాతో మాట్లాడలేకపోతే ....ఈ ప్రపంచంలో ఇంకెవరితోనూ మాట్లాడలేని స్థితిలో ఉన్నాడని అనుకుంటే .....,
ఓ వ్యక్తి ....నాతో తన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేయలేకపోతే ...ఈ ప్రపంచంలో ఇంకెవరి ముందూ ఏ అభిప్రాయమూ వ్యక్తం చేయలేని స్థితిలో ఉన్నాడని అనుకుంటే .....,
ఓ వ్యక్తి ....నన్ను ప్రేమించలేకపోతే ....ఈ ప్రపంచంలో ఇంకెరినీ ప్రేమించలేని స్థితిలో ఉన్నాడని అనుకుంటే ....,
అదే నా మీద నాకు నమ్మకం ఉండడం అంటే ...!😍

ఇదొక రకమైన మానసికక్రీడ..!

కొంతమంది ఉంటారు ....
సంభాషణ మొదలుపెడతారు మనతో ....
మొదటి కాసేపు బాగానే ఉంటుంది ....🙂
తర్వాత వారికి సామరస్య సంభాషణ రుచించదు ....🙄
వెంటనే మనకు కోపం తెప్పించేలా ఏదో ఒకటి అంటారు ....
మనకు వారి ఆంతరంగిక అభిప్రాయం అర్ధం కాకపోతే, వారు కోరుకున్న విధంగా కోప్పడతాం ....😡
వారు శాంతపూరిత స్వభావం ఉన్నట్టు మానవత్వం ప్రదర్శిస్తారు ....పనిలో పనిగా మనల్ని దుర్మార్గులుగా చిత్రీకరించి ....వాళ్ళ అహం సంతృప్తి పరచుకుని ...ఆ రోజుకి సమాజంలో మనిషిగా బ్రతకడానికి సరిపడా శక్తిని సంపాదించుకుంటారు .....
కొన్నిసార్లు మనకు అర్ధం అయితే ...., మనం కోప్పడం ...😷
అప్పుడు వారు మరో విధంగా కోపం తెప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తారు ....
అయినా సంయమనం పాటిస్తే ...ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నించి (చివరకు మన జాతి ని , నీతిని అవమానించి అయినా ) మనకు కోపం తెప్పించడంలో సఫలీకృతులు అవుతారు .....😡
తప్పదు ....అది వారి మనుగడ కోసం ....అవసరమైన అహం సంతృప్తి కోసం చేసే ఒకవిధమైన జీవన పోరాటం ....
వారి అంతిమ లక్ష్యం మాత్రం ...ఎదుటివారిని ....ఏదో ఒక విధంగా.... మానవత్వం లేనివారిగా , దుర్మార్గులుగా , బాధ్యతలే లేని వారిగా , చేతకానివారిగా చిత్రీకరించడమే ....
తద్వారా వారిలో ఎదుటివారికంటే మెరుగుగా అవన్నీ తమలో ఉన్నాయని సంతృప్తి పడడమే .....😥
సంభాషణ ఇరువురిచే సామరస్యంగా ప్రారంభించబడి....వారిచే వక్రీకరించబడి .... చివరకు వారిచే సామరస్యంగా ముగించబడుతుంది ....
ఇదొక రకమైన మానసికక్రీడ..!🤔
(గమనిక : నేను మానసిక శాస్త్రం అధ్యయనం చేయలేదు ....రోజూ నాకెదురయ్యే వ్యక్తులతో నాకు ఏర్పడిన వ్యక్తిగత అభిప్రాయాల ఆధారంగా చెప్పినవి మాత్రమే ...!)

Saturday, November 18, 2017

వీళ్ళు జీవితాంతం ఇతరుల సంతోషానికి కాపలా దారులే ....

కొందరి సంతోషం ఇతరుల సంతోషంపై ఆధారపడి ఉంటుంది ....
అంటే ఇతరులు సంతోషంగా ఉంటేనే వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటారని కాదు ....
ఇతరులు ఏ మాత్రం సంతోషంగా ఉండే అవకాశం లేదని నిర్ధారణ చేసుకున్న తర్వాతే వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండగలరు ....
ఇతరులు ఏ విషయంలో అయినా సంతోషంగా ఉన్నారని గమనించారా ...వాళ్ళ దుఃఖానికి అవధులు ఉండవు ...
అప్పుడేం చేస్తారు ....
వాళ్ళు ఆ దుఃఖాన్ని భరించలేరు కాబట్టి ....దాన్ని పోగొట్టుకోవాలి అంటే ....ఇతరులను దుఃఖం లోకి నెట్టడం తప్ప వేరే మార్గం లేదు ....
మన జీవితంలో అలాంటి వాళ్ళు మనకు ఎదురైతే ....మనం సంతోషంగా ఉన్నా కూడా వాళ్లకి చెప్పకూడదు ...లేదండీ పొద్దుటినుండీ ఏడుస్తూనే ఉన్నాను ....అని చెప్పాలి ....
అప్పుడు వాళ్ళు ...అయ్యో అలా ఏడిస్తే ఎలా ....నాలుగు స్వాంతన వచనాలు పైకి చెప్పి ...లోలోపల ....హమ్మయ్య అనుకుంటారు .....
ఒకవేళ ఇతరులు సంతోషంగా ఉన్నాం అని చెప్పినా ....ఎందుకు మీరు సంతోషంగా ఉన్నారు అని కారణాలు తెలుసుకుని ....అది అబద్ధం అని ....మీరు అనవసరంగా సంతోషంగా ఉన్నారని నిర్ధారించే వరకు నిద్రపోరు ....
వీళ్ళు జీవితాంతం ఇతరుల సంతోషానికి కాపలా దారులే ....
కాటికాపరుల జీవితమే వీళ్ళ కంటే నయం ....వీళ్ళు శవాన్ని పూర్తిగా కాల్చి వాళ్ళ ఆత్మకు శాంతిని చేకూర్చి ....సంతోషిస్తారు ....
వీళ్ళు ఇతరుల సంతోషాన్ని కాల్చి వాళ్ళ దుఃఖానికి శాంతిని చేకూర్చుకుని ...సంతోషిస్తారు ....!

Tuesday, November 7, 2017

అదే ....జీవన ధ్యానం ...🧘‍♀️

కొందరు మైండ్ ని ఖాళీగా ఉంచుకుంటారు (ఎందుకు ఉంచుకుంటారో కారణాలు అన్వేషించాలి )🤔
కొందరు మైండ్ ని నిండా నింపుకుంటారు ....(ఎందుకు నింపుకుంటారో ..ఏం నింపుకుంటారో అన్వేషించాలి ) 🤔
అయితే రెండు రకాల వ్యక్తులను పరిశీలిస్తే ....🤔

నింపుకున్నవాళ్ళు పదిమాటలు మైండ్ లో నింపాక .....నింపాదిగా ఆలోచించి .....అత్యంత అవసరమైన ఒక్కొక్క మాటను బయటకు చెప్తారు .....ఆ మాట కూడా విలువైనదా కాదా .....అది ఎదుటివాళ్ళకు అర్ధమవుతుందా ....ఉపయోగపడుతుందా .....చుట్టూ ఉన్నవాళ్లకు ఏదైనా హాని కలిగిస్తుందా.....చెప్పాక ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ మాట వెనక్కి తీసుకోకూడదు .... పర్యావరణం దెబ్బ తింటుందా ....ఇలా రకరకాలుగా ఆలోచించి .....బయటకు విడుదల చేస్తారు .....😍
ఇక మైండ్ ని ఖాళీగా ఉంచుకునేవాళ్ళు ...మైండ్ లోకి వచ్చింది వచ్చినట్టు ....తెచ్చింది తెచ్చినట్టు ఖాళీ చేస్తారు ....రేకు డబ్బాలో రాళ్ళేసి గల గల గిలకొట్టినట్టు ....ఒకటే నస....ఎదుటివాళ్ళని ఏం చెప్పనియ్యరు ....నోటికి ఏదొస్తే అదే ....కాదు కాదు ....మైండ్ ని ఎప్పటికప్పుడు ఖాళీ చేయాలనే తొందరలో ....అంతా వచ్చింది వచ్చినట్టు కక్కేస్తూ ఉంటారు ....చుట్టూ ఉన్నవాళ్లు ఇబ్బంది పడతారా ....బాధింపబడతారా అనే విచక్షణే ఉండదు ....ఎవడెలా పొతే నాకేం అన్నట్టు ....ఏదో ఒకటి అనేయడం....సారీ సారీ అనడం ....
ఇలాంటి వాళ్ళ వల్ల...అందరి మెదళ్ళూ హరించివేయబడతాయి ....పీడించబడతాయి ...
పర్యావరణ కాలుష్యం ....శబ్ద కాలుష్యం ....అసహన కాలుష్యం ....ఒకటనేమిటి ....అంతా కాలుష్యమే ....😥
ఈ కాలుష్యాన్ని అరికట్టాలి ....దీనికి ధ్యానం ఒక్కటే నాకు తెలిసిన మార్గం ....🧘‍♀️
మనం ప్రశాంతంగా బ్రతకాలి ....ఇతరుల్ని ప్రశాంతంగా బ్రతకనివ్వాలి ....😍
అదే ....జీవన ధ్యానం ...🧘‍♀️