Thursday, May 18, 2017

ఇతరుల్లో మార్పు కోసమే జీవితాన్ని ధారపోస్తారు .

కొంతమంది ....జీవిత కాలం అంతా ...ఎవరో ఒకరిని మార్చాలని , ఎప్పుడో ఒకసారి ఒక్కరిని మార్చినా జీవితం ధన్యం అని,
ఇతరుల్లో మార్పు కోసమే జీవితాన్ని ధారపోస్తారు ..బాగానే ఉంది ....మార్పు కోరుకుంటున్న వాళ్లకు ఇది మంచిదే ....
మరి జీవితం అంతా అయిపోయాక తమ వైపు తాము చూసుకుంటే వాళ్ళు మాత్రం అలాగే ఉంటారు ....తమలో మార్పు గురించి మర్చిపోతారు ....ఇది కూడా బాగానే ఉంది ....అది వాళ్ళ ఇష్టం ....
కానీ ఇక్కడ వచ్చిన చిక్కు ఏమిటంటే ....,మారిన ప్రపంచం అంతా ....ఈ మారని వాడిని అస్సలు లెక్క చేయడం మానేస్తుంది ....
అప్పుడు ఈ మార్పు కోసం ప్రయత్నించిన వ్యక్తి ,జీవితం అంతా ఇతరుల మార్పు కోసమే త్యాగం చేసిన వ్యక్తి ...,ఎవరికీ కాకుండా ఒంటరి వాడై తన మార్పు కోసం పరితపించడం మొదలు పెడతాడు ....ఆల్ ద బెస్ట్ అమ్మా ..... :) :)

అసలు పరిపక్వత అనేది ఎక్కడినుండి వస్తుందా అని ఆలోచిస్తే ..

ఆమె /అతను వారి ప్రవర్తనలో చాలా పరిపక్వత కలిగి ఉంటారు .....అని అంటూ ఉంటారు ....కొందరు కొందరిని ఉద్దేశించి .....
అసలు పరిపక్వత అనేది ఎక్కడినుండి వస్తుందా అని ఆలోచిస్తే ....అది అపరిపక్వత లో నుండే వస్తుంది అని నా స్వీయ పరిశీలన ద్వారా నాకు అర్ధమైంది ...
అంటే "అ" అనే అక్షరం తీసేస్తే వచ్చే పరిపక్వత కాదు ....
మన ప్రవర్తన చాలా సార్లు అపరిపక్వతకు గురై ....అందులో నుండి పరిపక్వ ప్రవర్తన రూపు దిద్దుకుంటుంది అని
....
---------------------------------------
ఉదాహరణకు …..,,,
- మనకు ఒక కష్టం వచ్చింది అనుకుందాం ....మనం ...కంగారు పడతాం , బాధ పడతాం , ఏడుస్తాం , లేదా డిప్రెషన్ లోకి వెళ్తాం ....
ఈ కష్టం నాకే ఎందుకు వచ్చింది అనుకుంటాం .....భగవంతుడిని నిందిస్తాం ....అందుకు కారణమైన వాళ్ళని , చివరకు మనకు మనం కూడా తిట్టి పోసుకుంటాం ....వీలైతే ఆరోగ్యం కూడా పాడు చేసుకుంటాం ...
తర్వాత ...సాధారణంగా ..ఆ బాధలో నుండి కోలుకోవడానికి కాస్త సమయం పడుతుంది ....
బాధ తాలూకు గాయాలు ,జ్ఞాపకాలు మర్చిపోయాక ...ఆలోచిస్తాం ....
అరె ఆ కష్టం వలెనే కదా ......ఈ జీవిత సత్యం నేర్చుకున్నాం అనిపిస్తుంది ...ఆ కష్టం తాలూకు బాధ ని అనుభవించడం వలెనే కదా అలాంటి బాధ తాత్కాలికమే శాశ్వతం కాదు అని , ఆ తర్వాత ఆనందం అనేది రాక మానదు అని తెలిసింది అనిపిస్తుంది ....ఏది ఏమైనా ఈ సారి అలాంటి కష్టం ఎదురైతే ఇంతకు ముందు అంత బాధ పడకూడదు .....అని నిర్ణయించుకుంటాం....
- తర్వాత అలాంటి కష్టమే మళ్లీ వస్తుంది .....ఇంతకు ముందు అనుభవించిన అనుభవాల జ్ఞాపకాలు గుర్తొచ్చినా ...ఇంతకు ముందు అంత బాధకు గురి కాకపోయినా ...మళ్లీ ఎంతో కొంత బాధను అనుభవిస్తాం ....ఛా ...ఇలా చేయకూడదు అని అనుకున్నా కూడా చేయకుండా ఉండలేకపోయా ....ఏమైనా ఈసారి ఈ విషయంలో కాస్త పరిపక్వత ప్రదర్శించాలి అని ....మరికొన్ని లాభ నష్టాలను ...బేరీజు వేసుకుని ....అందులో నుండి బయట పడతాం ....
- మరి కొన్నాళ్ళకి సహజంగానే ....ఆ కష్టం రాక మానదు (అలాంటిదే మరొకటి)....ఈ సారి ఎలాంటి బాధా లేకుండా ....ఇది సహజం ....తాత్కాలికం అనుకుని ...దానిని చిరునవ్వుతో ఎదుర్కొని ...వీడ్కోలు చెబుతాం ...
- చివరకు ఎలా అవుతుంది అంటే ....అలాంటి కష్టం రాగానే ....
చిరునవ్వుతో ఆహ్వానిస్తాం ....
అంతే చిరునవ్వుతో భరిస్తాం .....
చిరునవ్వుతో వెళ్లి పొమ్మంటాం ....
...................................................
చూసిన వాళ్లకు వీళ్ళెంత పరిపక్వమైన ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నారు అనిపిస్తుంది ....అంతెందుకు ....మనకే అలా అనిపిస్తుంది ....
ఒకప్పుడు ఇదే సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎంత అపరిపక్వ ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నాను అని.... ఎన్నిసార్లు మనం ఆ సమస్యలో నలిగి పోయి ఇది సాధించాం అని ఆలోచిస్తే ...
అపరిపక్వ ప్రవర్తనలో నుండి పరిపక్వ ప్రవర్తన సాధించినట్టు అర్ధమవుతుంది ..... !! :) :)

Sunday, May 14, 2017

నేను నేనే ....

నువ్వెన్ని అబద్ధాలు చెప్పినా ....అవి అబద్ధం అని నాకు అణువంత అనుమానం రాదు ....అవి నిజాలే అని నమ్మి ....ఆనక అబద్ధాలని తెలుసుకుని నువ్వు అబద్ధాల కోరువి అని నిర్ణయించుకుంటా ....కానీ మళ్ళీ నువ్వు అబద్ధం చెప్పినప్పుడు నమ్మడం మాత్రం మర్చిపోను ....అందుకే నేను నేనే ...😎

నేనెన్ని నిజాలు చెప్పినా ....అవి నిజం అని నీకు అణువంత నమ్మకం రాదు .....అవి అబద్ధాలే అని నమ్మి ....ఆనక నిజాలని తెలుసుకుని నేను నమ్మకాల మేరుని అని నిర్ణయించుకుంటావు ....కానీ మళ్ళీ నేను నిజం చెప్పినప్పుడు అనుమానించడం మాత్రం మర్చిపోవు ....అందుకే నువ్వు నువ్వే ...🤔

మాతృ హృదయం ఉన్న పురుషుడు ఈ రోజుల్లో కూడా ఇంకా ఎక్కడో ఉన్నాడేమో అని ఆశ కలుగుతుంది ....

చరిత్ర చూసి మనం కొన్ని విషయాలు నేర్చుకుని ...అవి వర్తమానంలో ఉన్న విషయాలతో పోల్చుకుంటాం .........
ఏవి పునరావృతం కావాలి ....ఏవి కాకూడదు ....మానవాళి మనుగడకు ఏది నష్టం ఏది లాభం అని నిర్దేశించేది చరిత్రే ....అసలు అందుకే చరిత్ర మనం చదువుకోవాలి కూడా ....
అయితే వర్తమానం చూసి కూడా కొన్ని విషయాలు నేర్చుకుని..అవి మనం చరిత్రతో పోల్చుకుని నేర్చుకోవచ్చు ....వర్తమానంలో ఉన్నవాళ్లు ఎందుకు అలా చేస్తున్నారు .....దానివెనుక ఉన్న కారణాలేమిటి ...అది ఎలా ఇప్పటి జీవన విధానానికి అన్వయించుకోవాలి .... అనేవి.. కొన్ని పరిశోధనలకు అందవు ....
అవి మనం, మన అనుభవాల్లో నుండి వెలికి తీసి ....సరికొత్త అర్ధాలను అన్వయించుకుని ...మనకు అనుకూలంగా మార్చుకోవచ్చు .....చరిత్ర అందుకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది .....
ఇదే భవిష్యత్ చరిత్ర అవుతుంది .....

బహుశా అప్పటి వర్తమానంలో కూడా కొన్ని, అంతకు ముందు ఉన్న చరిత్ర నుండి వచ్చి ఉండొచ్చు ....
ఏది ఏమైనా అదలా ఉంచితే ....ఈ వర్తమానంలో మనం ఒక విషయం తెలుసుకుని తీరాలి అని అర్ధమైంది .....
=========================
"ఆదిమ కాలంలో ఎవరో ఒక పురుషుడు, మాతృ హృదయం అర్ధం చేసుకుని ఉంటాడు .......అందుకే స్త్రీకి ఇంటి పని , పిల్లల పని అప్పగించి ....తను వేటకు వెళ్లి .... ఆహారం వేటాడి తెచ్చేవాడు ....బయటకు వెళ్లి చూసుకోవాల్సి వచ్చిన పనులన్నీ తానే చూసుకునేవాడు ...." అని 
ఆమె బలహీనురాలు అని కాదు ....పిల్లలను వదిలి వెళ్లాల్సి వస్తే ఆమె కన్నపేగు ఎక్కడో కదులుతుంది ....ఆ కదలికకు ఆమె శరీరం కంపిస్తుంది ....ఆ నొప్పిని ఆమెకు కలిగించడం అంటే ....ఓ రకంగా ఆమెను బాధ పెట్టడమే అని ....ఎప్పుడో, ఎక్కడో ... తను అర్ధం చేసుకున్నాడు ....
పిల్లల అవసరాలు తల్లికి తెలిసినంతగా తను తెలుసుకోలేడు అని, ఒకవేళ తెలుసుకున్నా ఆమె చేసినంత శ్రద్ధగా, ప్రేమగా, భక్తిగా తను చేయలేను అని ....అర్ధం చేసుకుని ఉంటాడు ...
అందుకే ఆమెను పిల్లల దగ్గరే ఉంచి ...తను ఆహార అన్వేషణకు వెళ్లి , దానికి కాల క్రమేణా సంప్రదాయం అని పేరు పెట్టాడు ....
తర్వాత దానినే ....తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా ......లేదా పురుషుడు లేని సమయంలో , లేదా పురుషుడు ఆదరించని సమయంలో ....తప్పనిసరై పిల్లల పోషణ బాధ్యత తల్లి తీసుకుని ....పిల్లలని వదిలి ఉదర పోషణ నిమిత్తం తల్లి ఆహార అన్వేషణకు వెళ్లాల్సి వచ్చేది ....
ఆ తర్వాత కథ మీకు తెలిసిందే ....
కొందరు పురుషులు స్త్రీని ....
నువ్వు అబలవి కాబట్టి ఇంటిదగ్గర ఉండు అన్నాడు....
నువ్వు ఎందుకూ పనికిరాని దానివి కాబట్టి ఇంటి దగ్గర ఉండు అన్నాడు
....
అందమైన సంప్రదాయాన్ని లోప భూయిష్టం , స్వార్ధహితం చేసి ...మేం చెప్పిందే సంప్రదాయం అన్నాడు .....
నువ్వు పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి తప్ప ఎందుకూ పనికిరావు అని ....బయట పనులు నువ్వు చేయలేవు , చేతకాదు అని అవమానించాడు ... ....
ఆమె ఇంటిదగ్గర ఉండి చేసే పనులన్నీ విలువ లేనివిగా తద్వారా ఆమె విలువ లేనిదిగా చిత్రీకరించాడు....
నేను బయటకు వెళ్లి సంపాదిస్తున్నాను కాబట్టి ...నీకు, నీ పిల్లలకు తిండికి బట్టకు అవసరమైనంత ఇచ్చి ....మిగతా డబ్బు నా ఇష్టం వచ్చినవాళ్లకు ఇచ్చుకుంటా అన్నాడు ....
సంపాదించిన డబ్బు నేను సంపాదిస్తున్నా కాబట్టి ఏమైనా చేసుకునే హక్కు నాకుంది అన్నాడు ....
ఇంకా కొందరు ...ఎంతమందితో అయినా సంబంధాలు పెట్టుకునే హక్కు నాకుంది ....కాదని అంటే నీ పిల్లలు, నువ్వు ఇల్లు వదిలి వెళ్ళండి అన్నాడు ....
పిల్లలు అనేది ఆమె బలహీనతగా అనుకుని ....ఆమె ను బంధించాను అనుకుని ....తను విచ్చలవిడితనం నేర్చుకున్నాడు ....
ఇలా చెప్పుకుంటూ పొతే ....అతని అక్రమాలకు అంతే లేకుండా పోయింది ....
ఇంత జరిగినా ...స్త్రీ పురుషుడి గురించి ఆలోచించలేదు ....తన కన్నపేగు గురించే ఆలోచించింది ....అతనితో పోరాడింది ....బ్రతిమాలింది ....కాళ్ళా వెళ్ళా పడింది ....తన పిల్లలకు అన్యాయం చేయొద్దు అని అర్ధించింది ....సంప్రదాయాన్ని ప్రశ్నించింది ....అపార్ధం చేసుకుంది ....అసహ్యించుకుంది ....
చివరకు ....ఆమె పురుషుడు చేసే పని తను ఎందుకు చేయలేను అని ఆలోచించింది ....తను బయటకు వెళ్లి అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించింది ....అలవాటు లేని పని నేర్చుకుంది ....అవమానాలను భరించింది ....తన పిల్లలకు కూడా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు నేర్పించింది ....అదే అనుసరించాల్సిన జీవన విధానం అని అర్ధం చేసుకుంది ....అదే మనుగడకు అనివార్యం అని భావించింది ....
=======================
కానీ ఎక్కడో ....ఏమూలో ...
పిల్లలని సంరక్షణాలయాల్లో వదులుతున్నప్పుడు ....ఆయాల దగ్గర వదిలి ఆఫీస్ కి బయలుదేరినప్పుడు ....పొలంలో చెట్టుకు వేళ్ళాడుతున్న గుడ్డ ఉయ్యాలలో వదులుతున్నప్పుడు ....కర్మాగారాల్లో ఓ మూలన గుక్కపట్టి ఏడుస్తున్నప్పుడు ........చిన్నపిల్లల బాధ్యత పెద్ద పిల్లలకు అప్పగించినప్పుడు ....ఇంట్లో వదిలి వేరే ఊరుల్లో ఉద్యోగాల కోసం వెళుతున్నప్పుడు ....
ఇంకా కడుపులో కలుక్కుమంటుంది ....కన్నపేగు కోతకు గురవుతుంది ....గుండెల్లో బాధ మెలి తిప్పుతుంది ....
ఆమె కన్న పేగు కోతను అర్ధం చేసుకునే మాతృ హృదయం ఉన్న పురుషుడు ఈ రోజుల్లో కూడా ఇంకా ఎక్కడో ఉన్నాడేమో అని ఆశ కలుగుతుంది ....అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ....Happy Mother's Day అని చెప్తే వినాలని ఉంది... <3

Friday, May 12, 2017

ఈ GPS జాబ్ 20 ఏళ్ళ నుండి చేస్తున్నా ....

సమయం అర్ధరాత్రి పన్నెండు అయింది ....
వాషింగ్టన్ ఎయిర్ పోర్ట్ నుండి బయటకు వచ్చా ...
కొద్దిగా చలిగా అనిపించింది ....
ఫ్లైట్ లాండ్ అవగానే ...మావారు కారు తీసుకుని వస్తాను అన్నారు కదా అని ఫోన్ చేశా ....
"అప్పుడే వచ్చేసిందా ఫ్లైట్ ...ఇప్పుడే బయలుదేరాను ....అరగంటలో అక్కడ ఉంటాను ...."అన్నారు ఆశ్చర్యంగా....
"కంగారేం లేదు ...నెమ్మదిగా రండి ....నేను వెయిట్ చేస్తాను ..." చెప్పా ..
కాసేపట్లో మళ్ళీ ఫోన్ ....."కార్ కీస్ ఎక్కడ పెట్టానో కనిపించలేదు ....వెతుకుతున్నాను ...పాప నిద్రపోయింది ....తన రూమ్ లో ఉన్నట్టున్నాయి .." అవతలి నుండి మావారు ....
"పర్వాలేదు ....వెతకండి ....తర్వాత కాల్ చేయండి ....ఎక్కువ ఛార్జింగ్ లేదు నా ఫోన్ లో ...." చెప్పా ....
మళ్ళీ కాసేపాగాక ....మళ్ళీ ఫోన్..."కీస్ కనిపించలేదు ...." తన గొంతు ....
"పర్వాలేదు ....నేను కాబ్ తీసుకుని వస్తా ...." నవ్వుతూ చెప్పా ....
ఎవరో నా కోసం రావాలని , వస్తారని నేను ముందుగానే ఊహాగానాలేవీ చేయకపోవడం వలన ...నాకు అదేం పెద్ద సమస్యగా అనిపించలేదు ....
"కాబ్ బుక్ చేస్తాను ..." చెప్పారు ...
కాసేపటికి కాబ్ వచ్చింది ....ఎక్కి కూర్చున్నా ....
ఇంటికి రావడానికి అరగంట పడుతుంది ....
'హౌ అర్ యు డూయింగ్ " అడిగాడు కాబ్ డ్రైవర్ ....
"ఫైన్ ...థాంక్స్ " అన్నా ....
మళ్ళీ బయల్దేరాక 'హౌ అర్ యు డూయింగ్ " అన్నాడు ...
ఓర్నీ ...ఇప్పుడే కదా చెప్పా ....బాగానే ఉన్నాను ....అని ....మళ్ళీ ఏంటి అనుకుని ....
మళ్ళీ "ఫైన్ థాంక్స్" అన్నా ....
ఎందుకో అతను నేను చెప్పింది వినిపించుకున్నట్టు కూడా లేదు ....
పొద్దుటినుండి ప్రయాణం ..నేనూ అలసిపోయి ఉన్నా ....అందుకే అతన్ని కదిలించలేదు .....
ఎవరూ ఒకరి మీద ఒకరు ఆధారపడకుండా .....స్వతంత్రంగా బ్రతకడానికి దోహదపడేలా పుట్టుకొచ్చిన కొత్త వింతల్లో ఈ ఊబర్ ఒకటి .....App ఫోన్ లో డౌన్ లోడ్ చేసుకుని ...క్రెడిట్ కార్డు నంబర్ ఇచ్చి ....ఎక్కడికి పోవాలో అడ్రస్ చెప్తే చాలు ....మనం ఉన్న చోటు కూడా వాడే కనుక్కుని ఎంచక్కా ఎక్కించుకుని పోయి ....అక్కడి కెళ్ళాక ఒకరేటు , ఎక్కినప్పుడు ఒకరేటు అని ....చిల్లర లేదని ....ఇలాంటి పేచీలు లేకుండా ....ముందే ఎంత అవుతుందో చెప్పేస్తాడు .....
మనం కాబ్ ఎక్కాక మనల్ని చక్కగా మాట్లాడించడం ఎందుకు చేస్తాడు అంటే ....దిగాక మంచి రేటింగ్ ఇస్తామని ....(ఇప్పుడు ఇది తీసేసాడు అనుకోండి )
అందులో భాగంగానే పాపం అతను నన్ను పలకరించాడు ....
నేనూ అతనికి సమాధానం చెప్పా .....
కానీ అతనిలో / నాలో ఒకటే లోపించింది ....హుషారు ....
ఒకటి మాత్రం పుష్కలంగా కనిపించింది ....నీరసం .....
సరేలే .... అని ....అలసి పోయి ఉండడం వలన కళ్ళు మూసుకుని కాసేపు తల వెనక్కి వాల్చా ...
పక్కనే లైట్ గా మ్యూజిక్ వినిపించింది ....ఏంటా అని చూశా ....పాటలు హెడ్ ఫోన్స్ లో పెట్టుకుని వింటున్నాడు డ్రైవర్ ....
అప్పుడు చూశా అతనివైపు ....ఓ పాతికేళ్ళు ఉంటాయనుకుంటా ....
స్టూడెంట్ లా అనిపించాడు .......
సాధారణంగా అలా పాటలు వినకూడదు డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు ....పోనీలే పాపం పొద్దుటినుండి కాబ్ నడుపుకుని అలసిపోయి ఉన్నాడేమో అనుకున్నా .....
మళ్ళీ ...ప్రకృతిని ఆస్వాదించడంలో మునిగిపోయా ....
అప్పుడు అనిపించింది ....చాలామంది రాత్రిపూట ప్రకృతిని ఏం చూస్తాం అనుకుంటారు కానీ ....రాత్రి మాత్రం ప్రకృతి ఎందుకు అందంగా ఉండదు అనిపించింది .....
జుట్టు విరబోసుకున్న దయ్యాల్లా రోడ్డుకిరుపక్కలా చెట్లు పగలు కనిపించవు కదా ....ఆకాశం సగం చీకటి సగం వెలుగు నింపుకుని ముసురేసినట్టు కనిపించింది .....డైరెక్షన్ బోర్డులు అప్పుడప్పుడూ మెరుస్తూ చదివేలోగా మాయం అవుతూ ....ఎంతో విచిత్రంగా చూస్తూ ఉండిపోయా ....ఎందుకో ప్రకృతి ని చూడడం ఎన్నిసార్లు చూసినా నాకు ఎప్పుడూ విసుగనిపించదు .... <3
అంతలో ....పక్కన ఆ పిల్లాడు కాస్త అటూ ఇటూ ఊగుతూ .....రెండు లేన్లు మధ్యలో కారు నడుపుతున్నాడు .....
వెనక నుండి ఎవరైనా స్పీడ్ గా వస్తే ....??? అనిపించింది
స్టీరింగ్ మీద చేతులు చాలా నిర్లక్ష్యంగా మార్చి మార్చి వేస్తున్నాడు ....
నాకు అర్ధమైంది ....ఈ పిల్లాడికి పాపం కాబ్ నడపడం ఇష్టం లేదు ,,,,కానీ బ్రతుకు తెరువు కోసం తప్పదు అని నడుపుతున్నాడు అనుకుంటా ....
ఒక్క క్షణం జాలేసింది....పోన్లే ఎలా అయినా నడపనీ ....ఎలాగైనా ఏదో ఒక పని చేసుకుని బ్రతకాలని ఆరాటం గొప్పది కదా అనుకున్నా ....
అంతలో "take this exit'అన్నా ....ఒక్కసారిగా ....
" ఓ సారీ ....' అని ఒక్క క్షణంలో.. మిస్సవ్వ బోయిన ఎగ్జిట్ తీసుకున్నాడు ....
ఎగ్జిట్ మిస్సయితే మళ్ళీ ఓ పదినిమిషాలు తిప్పి తిప్పి చంపుతుంది ....GPS...
హమ్మయ్య అనుకున్నా .....
ఇక తప్పదు అని ....మళ్ళీ GPS డ్యూటీ వచ్చింది అని ....ఎలర్ట్ అయ్యా ....
"go straight, use local lanes, take next exit, take right"
ఇలాంటివి చెప్తూ మొత్తానికి ఇంటికి వచ్చా .....
మధ్యలో .....ఏం చేస్తున్నావ్ ....చదువుకుంటున్నావా అడిగా ....
లేదు మానేశాను ....అన్నాడు ....ఇక్కడికి కాబ్ నడుపుకోవడానికి వచ్చా అన్నాడు ...ఎక్కడినుండి వచ్చావ్ అని అడిగా ....టర్కీ నుండి అని చెప్పాడు ....
చీకట్లో కూడా రోడ్లన్నీ గుర్తుపెట్టుకుని మరీ చెబుతుంటే ....అడిగాడు ...."ఎన్నేళ్ల నుండి మీరు ఇక్కడ ఉంటున్నారు" అని ....
"ఉంటుంది తక్కువే ....కానీ ఈ GPS జాబ్ 20 ఏళ్ళ నుండి చేస్తున్నా ...."నవ్వుతూ చెప్పా ....
=====================
ప్రతి ఒక్కరి వెనుకా ఒక జీవితం ఉంటుంది ....ప్రతి జీవితం వెనుకా ఒక కథ ఉంటుంది ..... ప్రతి కథ వెనుకా ఒక బ్రతుకు పోరాటం ఉంటుంది ....అది అర్ధం చేసుకుంటే ....అస్సలు కోపం అనేదే రాదు ఎవరిమీదా ....
ఈ రోజు నాకు ఎవరి మీదా కోపం రాలేదు ....అందుకే చాలా సంతోషంగా అనిపించింది ...... <3 <3

అజాగ్రత్తగా నడిపే వాళ్ళ నుండి ....ఎలా బయటపడాలో నేర్పించడం

జీవితంలో మొదటిసారి ఈ రోజు నా చిన్న కూతురి డ్రైవింగ్ లో నాలుగు గంటలు ప్రయాణం చేశా ... <3
"చాలా బాగా నేర్చుకున్నా / చేస్తున్నా కదా ...." అడిగింది నా అభిప్రాయం కోసం ....
"చాలా బాగా చేస్తున్నావు నాన్నా ...." చెప్పా ... <3
అయినా అవకాశం దొరికినప్పుడు ....జాగ్రత్తలు చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోలేదు .....
ఈ రోజుల్లో పిల్లలకు డైరెక్ట్ గా సలహాలు ఇస్తే నచ్చదు ....అది సలహా అని అనిపించకుండా ...."అలా చేస్తే బాగుంటుంది అని .....ఇలా నేను ఎప్పుడూ చేస్తూ ఉంటా , కంఫర్ట్ గా ఉంటే నువ్వు కూడా ఫాలో అవ్వొచ్చు .....ఈ పద్ధతి ఫాలో అవడం వలన ఈ ఉపయోగాలు / లాభాలు ఉండొచ్చు ....." ఇలా చెప్పాలి ..... :P
విపరీతమైన వర్షం ....విండ్ షీల్డ్ వైపర్స్ ఫుల్ స్పీడ్ లో ఉన్నాయి .....పక్కనే ఉన్నాను కాబట్టి నేనే తనకు రెస్పాన్సిబుల్ డ్రైవర్ ....ఇంకా తనకు లెర్నర్ పర్మిట్టే కాబట్టి ....
అంతలో ఒక ట్రక్ డ్రైవర్ ....ముందు వెళుతూ ఫాస్ట్ గా వెళ్లడం లేదు ... ....అది డబల్ లైన్ హైవే ...పక్క లైన్ లో కూడా ఒక కార్ వెళ్తుంది ...
"మనకు దారి ఇవ్వట్లేదు ....ఫాస్ట్ గా వెళ్లట్లేదు ....హార్న్ చేయనా" అడిగింది ....
'వద్దు వద్దు .....వర్షంలో స్లో గా వెళ్లడం తప్పులేదు ...." చెప్పా
"అయితే అతను రైట్ లేన్ కి వెళ్ళాలి .....లెఫ్ట్ లేన్ లో ట్రక్ ఇలా వెళ్ళకూడదు ....మనం హార్న్ చెయ్యొచ్చు ...." చెప్పింది ....
"వద్దు కొద్దిగా వెయిట్ చెయ్యి ....పర్లేదు ....." చెప్పా ....
అంతలో పక్క లేన్ ఖాళీ అయింది ....
"పక్కకి వెళ్లి ఓవర్ టేక్ చెయ్యి ....." చెప్పా ...
పక్కకి వెళ్లి ఓవర్ టేక్ చేసింది .....
నిజానికి రైట్ లేన్ లో ఉన్నవాళ్లను ఓవర్ టేక్ చెయ్యొచ్చు కానీ ....లెఫ్ట్ లేన్ లో ఉన్నవాళ్లను ఓవర్ టేక్ చేసి వాళ్ళ ముందుకు వెళ్లడం అంటే వాళ్ళను కించపరచడం లాంటిది ఇక్కడ ....
తప్పనిసరై వెళ్లాల్సి వచ్చింది కాబట్టి ....అర్ధం చేసుకుంటాడులే ....అనుకున్నా ...
కానీ కొంతసేపట్లో ....అతను కోపంతో మా పక్కకు వచ్చి ....మా కారుకి సమానంగా కావాలని మా లేన్ లోకి వస్తూ నడపడం మొదలు పెట్టాడు ......
అది ట్రక్ ....ఇది కార్ ...పైగా నా కూతురు డ్రైవింగ్ కి కొత్త .....
"వీడు కావాలని ఇలా చేస్తున్నాడు ....." కంగారుగా చెప్పింది నా కూతురు ....
"అర్ధమైంది .....నువ్వు అదే స్పీడ్ కంటిన్యూ చెయ్యి ...." చెప్పా పైకి నెమ్మదిగా ....
"ఇలాంటి వాళ్ళను మామూలుగా మడతపెట్టకూడదు ...." మనసులో అనుకున్నా ...
ట్రక్ మా ముందుకు తేవడానికి ప్రయత్నించాడు .....
"చోటివ్వకు ....ముందు కారుకి నీ కారుకి మధ్యలో స్పేస్ లేకుండా కంటిన్యూ చెయ్యి ...." చెప్పా ....
కాస్త ముందుకి వెళ్ళాక ట్రాఫిక్ క్లియర్ అయింది ....
ట్రక్ / కార్ రెండే ఉన్నాయి ....
"ఇప్పుడు 85 కి పెంచు స్పీడ్ " చెప్పా ....🚗
సాధారణంగా ....ట్రక్ ఎంత స్పీడ్ గా వచ్చినా కారుతో రాలేదు కాబట్టి ....10 నిమిషాల్లోనే కనుమరుగైపోయింది ....
"ఇప్పుడు కాస్త స్పీడ్ తగ్గించు ...."చెప్పా ....😎
కొందరు ....డ్రైవింగ్ లో కూడా వాళ్ళ పొగరుమోతు బుద్ధి పోనిచ్చుకోరు ....👿
సాధారణంగా నేను అలాంటి పోటీలు ఎప్పుడూ పెట్టుకోను....కానీ కావాలని ఓవర్ టేక్ చేయకపోయినా ....చిన్నపిల్ల మీదకు ట్రక్ తీసుకుని వస్తే .... ఎలా ఎదుర్కోవాలో నేర్పించకుండా మాత్రం ఎలా ఉంటాను ....??!!
తప్పనిసరిగా అది కూడా ట్రైనింగ్ లో భాగమే ....
అందుకే.... కొన్నిసార్లు మనం జాగ్రత్తగా ఉన్నా ...ఎదుటివాడు మీద మీదకు వచ్చినప్పుడు ....ఎలా నిబ్బరంగా బయటపడాలో నేర్పించా ....
జాగ్రత్తగా ఎలా నడపాలో నేర్పించడం .....అజాగ్రత్తగా నడిపే వాళ్ళ నుండి ....ఎలా బయటపడాలో నేర్పించడం రెండూ అవసరమే కదా.....??!!🤔

Saturday, May 6, 2017

ఒక లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో ఉన్న సంతృప్తి ....

ఒక లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో ఉన్న సంతృప్తి ....సాధించాక ఫలితాన్ని అనుభవించడంలో ఉండదు ... :(
లక్ష్యాన్ని సాధించేటప్పుడు .....,,,,,
ప్రణాళిక , పట్టుదల , ఆశ పడడం , అంతలోనే అందకపోతే నిరాశకు లోనవడం , అందుకోలేక పడడం, మళ్ళీ చేరుకోవాలని శక్తి కూడదీసుకుని లేవడం , కొందరిని అనుసరించడం , మరి కొందరి కాళ్ళు మొక్కడం (అంటే నిజంగా కాదు ...) , కొన్ని అబద్ధాలు చెప్పడం , ప్రతిరోజూ మన ప్రవర్తనను సమీక్షించుకోవడం , మనల్ని మనం సరిదిద్దుకోవడం , కొన్ని ఇష్టమైన ఆనందాలు త్యాగం చేయడం , మరి కొన్ని కష్టమైన నిష్టూరాలు ఆస్వాదించడం .....ఇలా ఎన్నో భావాల తపస్సు , కృషి ఫలితమే ఓ లక్ష్యాన్ని సాధించడం ...... <3
ఫలితాన్ని ఆస్వాదించడంలో ఇవన్నీ ఉండవు ....ఆస్వాదించడం మాత్రమే ఉంటుంది ..... :)
అయితే లక్ష్యం సాధించడంలో ఉన్న జీవితాన్ని ఆస్వాదించిన వ్యక్తి (అమాంతం అందలం ఎక్కకుండా ) ఒక లక్ష్యం పూర్తయిన వెంటనే మరో లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకోకుండా ఉండలేడు ...మళ్ళీ ప్రణాళికతో లక్ష్యాన్ని మొదలు పెట్టడం....జీవితాన్ని ఆస్వాదించడం అనివార్యం ..... <3 <3