Thursday, December 14, 2017

మబ్బులు విడిపోయినట్టు , మేఘాలు కనుమరుగైనట్టు ,

మనం అర్ధం చేసుకోలేనివాళ్ళు , మనకు అర్ధం కాని వాళ్ళు మనకు ఎదురైతే ....జీవితం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ...అనేది ఆసక్తికరమైన వాస్తవం ...😍
అయితే ....నేను ఎదురైన చాలామంది నాతో అనే మాట ఏమిటంటే ...మిమ్మల్ని అర్ధం చేసుకోవడం చాలా కష్టం, అని .....అంతెందుకు ....అత్యంత ఆత్మీయులు కూడా తరచూ నాతో ఇదే మాట అంటూ ఉంటారు ....😜
అసలు అంత అర్ధం కాకుండా ఎలా ఉంటానా అని ఆశ్చర్యపోతూ ....అర్ధం కావడానికి శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాననుకోండి ....అది వేరే విషయం ...😘😀
విచిత్రం ఏమిటంటే వాళ్ళు నాకు తేలికగానే అర్ధమైపోతారు ....
బహుశా నేను తేలికగా అర్ధం చేసుకుంటానా ... వాళ్ళు తేలికగా అర్ధమవుతారా అనేది నేను ఇంకా అర్ధం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించలేదు ....🤔
అయితే ...ఈ మధ్య నా జీవితం కూడా కాస్త ఆసక్తికరంగా మారింది ....😍
కొందరిని అర్ధం చేసుకోవడం నాకు కష్టంగా ఉంది ....☝️
ఒకళ్ళు వారానికి అర్ధం అవుతారు ....ఇంకొకళ్ళు నెలరోజులకు అర్ధం అవుతారు ....మరొకళ్ళు సంవత్సరానికి అర్ధం అవుతారు ....ఫైనల్గా ఎవరైనా అర్ధం అయితీరాలి ...అవుతారు ....అనే నిజం ...నా ఆసక్తిని ఏ మాత్రం తగ్గించలేకపోతుంది .....🤔
అలా ఆసక్తికరంగా ఉండడం నాకు ఆనందంగా ఉంది .....😍
అందరూ ఇంతకుముందు నేను అర్ధం కావడం లేదని ఆస్వాదించక ఎందుకు ఫిర్యాదు చేసారో మాత్రం నాకు అర్ధం కాలేదు .....🤔
అసలు ...మనకు అర్ధం కాని.....అర్ధం చేసుకోవలసిన వాళ్ళను ....అర్ధం చేసుకున్న ప్రతిసారీ ....భలే బాగుంటుంది కదా ...😍
మబ్బులు విడిపోయినట్టు , మేఘాలు కనుమరుగైనట్టు , ఆకాశం విరగబడి నవ్వినట్టు ....చిరుజల్లై వర్షించినట్టు ...😍

జీవించడం నా అశక్తత

"నువ్వు నిజం ....వాళ్ళు అబద్ధం ...
నువ్వు వాస్తవం ....వాళ్ళు అవాస్తవం ....
నువ్వు జీవం ....వాళ్ళు నటన .....
నేను నీ వైపు రావాలి అనుకుంటాను .....కానీ వాళ్ళవైపు వెళ్తాను .....
నేను ఎంతో ప్రయత్నిస్తాను .....కానీ అశక్తకు గురవుతాను .....
నేను తప్పు మార్గం వైపు వెళ్తున్నాను అని తెలుసు ....అయినా ఏమీ చేయలేకపోతున్నా....
అందరూ నువ్వే కరెక్ట్ నేనే తప్పు అని వేలెత్తి చూపినా నేను తప్పు చేయడానికే మొగ్గు చూపిస్తున్నా ....
నువ్వే మారిపోయి .....,, నన్ను, అబద్ధం తో , అవాస్తవంతో , నటనతో.... నీ వైపు మళ్లించుకుంటే నేను తప్పు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కదా ...." చాలా రోజుల క్రితం నాతో ఒకరు ....(బహుశా అన్నవాళ్లకు కూడా గుర్తు లేకపోవచ్చు ....)
"నిజమే ....అలా చేయలేకపోవడం నా తప్పే ....
నిజం కావడం , వాస్తవంగా ఉండడం ....జీవించడం నా అశక్తత .....ఇది నేను మార్చుకోలేను ...అది కూడా ఒక బలహీనతను ప్రోత్సహించడం కోసం ..నా బలాలను నిర్వీర్యం చేసుకోలేను ....నన్ను మన్నించండి ....." నా సమాధానం ...!😍

Friday, November 24, 2017

ఒక్క ఆత్మకు మాత్రమే నిజాన్ని చూసే శక్తి ఉంది

"మనిషి నమ్మకమే అన్ని అనర్ధాలకు కారణం .....నిజం వేరు ...నమ్మకం వేరు ..." ఒకరు ఇలా చెప్పారని ఒకరు నాతో ....🙂
"మనిషి నమ్మకమే మనిషిని బ్రతికిస్తుంది .....నిజం వేరుగా ఉండొచ్చు ....కానీ నిజాన్ని చూసి ...భరించే శక్తి మనిషికి లేదు ....నిజాన్ని చూసిన క్షణమే మనలోని మనిషి మరణిస్తాడు ....ఒక్క ఆత్మకు మాత్రమే నిజాన్ని చూసే శక్తి ఉంది .....కానీ ఆ నిజాన్ని చూసిన క్షణం తర్వాత ఆత్మ, అబద్ధం .. ఓ నమ్మకం అయిన ...ఈ మనిషిని అసహ్యించుకుంటుంది .... ఈ దేహంలో ఉండడానికి ఇష్టపడదు....అందుకే మనిషి దేహం ఆత్మకు నిజాన్ని చూపించదు...నమ్మకాన్నే చూపిస్తుంది .....ఇది కూడా నిజం కాదు ...నా నమ్మకం" నా సమాధానం .....🤔

అదే నా మీద నాకు నమ్మకం ఉండడం అంటే ...!

ఓ వ్యక్తి ....నన్ను ఇష్టపడలేకపోతే .....ఈ ప్రపంచంలో ఇంకెవరినీ ఇష్టపడలేని స్థితిలో ఉన్నాడని అనుకుంటే ....,
ఓ వ్యక్తి ....నాతో మాట్లాడలేకపోతే ....ఈ ప్రపంచంలో ఇంకెవరితోనూ మాట్లాడలేని స్థితిలో ఉన్నాడని అనుకుంటే .....,
ఓ వ్యక్తి ....నాతో తన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేయలేకపోతే ...ఈ ప్రపంచంలో ఇంకెవరి ముందూ ఏ అభిప్రాయమూ వ్యక్తం చేయలేని స్థితిలో ఉన్నాడని అనుకుంటే .....,
ఓ వ్యక్తి ....నన్ను ప్రేమించలేకపోతే ....ఈ ప్రపంచంలో ఇంకెరినీ ప్రేమించలేని స్థితిలో ఉన్నాడని అనుకుంటే ....,
అదే నా మీద నాకు నమ్మకం ఉండడం అంటే ...!😍

ఇదొక రకమైన మానసికక్రీడ..!

కొంతమంది ఉంటారు ....
సంభాషణ మొదలుపెడతారు మనతో ....
మొదటి కాసేపు బాగానే ఉంటుంది ....🙂
తర్వాత వారికి సామరస్య సంభాషణ రుచించదు ....🙄
వెంటనే మనకు కోపం తెప్పించేలా ఏదో ఒకటి అంటారు ....
మనకు వారి ఆంతరంగిక అభిప్రాయం అర్ధం కాకపోతే, వారు కోరుకున్న విధంగా కోప్పడతాం ....😡
వారు శాంతపూరిత స్వభావం ఉన్నట్టు మానవత్వం ప్రదర్శిస్తారు ....పనిలో పనిగా మనల్ని దుర్మార్గులుగా చిత్రీకరించి ....వాళ్ళ అహం సంతృప్తి పరచుకుని ...ఆ రోజుకి సమాజంలో మనిషిగా బ్రతకడానికి సరిపడా శక్తిని సంపాదించుకుంటారు .....
కొన్నిసార్లు మనకు అర్ధం అయితే ...., మనం కోప్పడం ...😷
అప్పుడు వారు మరో విధంగా కోపం తెప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తారు ....
అయినా సంయమనం పాటిస్తే ...ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నించి (చివరకు మన జాతి ని , నీతిని అవమానించి అయినా ) మనకు కోపం తెప్పించడంలో సఫలీకృతులు అవుతారు .....😡
తప్పదు ....అది వారి మనుగడ కోసం ....అవసరమైన అహం సంతృప్తి కోసం చేసే ఒకవిధమైన జీవన పోరాటం ....
వారి అంతిమ లక్ష్యం మాత్రం ...ఎదుటివారిని ....ఏదో ఒక విధంగా.... మానవత్వం లేనివారిగా , దుర్మార్గులుగా , బాధ్యతలే లేని వారిగా , చేతకానివారిగా చిత్రీకరించడమే ....
తద్వారా వారిలో ఎదుటివారికంటే మెరుగుగా అవన్నీ తమలో ఉన్నాయని సంతృప్తి పడడమే .....😥
సంభాషణ ఇరువురిచే సామరస్యంగా ప్రారంభించబడి....వారిచే వక్రీకరించబడి .... చివరకు వారిచే సామరస్యంగా ముగించబడుతుంది ....
ఇదొక రకమైన మానసికక్రీడ..!🤔
(గమనిక : నేను మానసిక శాస్త్రం అధ్యయనం చేయలేదు ....రోజూ నాకెదురయ్యే వ్యక్తులతో నాకు ఏర్పడిన వ్యక్తిగత అభిప్రాయాల ఆధారంగా చెప్పినవి మాత్రమే ...!)

Saturday, November 18, 2017

వీళ్ళు జీవితాంతం ఇతరుల సంతోషానికి కాపలా దారులే ....

కొందరి సంతోషం ఇతరుల సంతోషంపై ఆధారపడి ఉంటుంది ....
అంటే ఇతరులు సంతోషంగా ఉంటేనే వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటారని కాదు ....
ఇతరులు ఏ మాత్రం సంతోషంగా ఉండే అవకాశం లేదని నిర్ధారణ చేసుకున్న తర్వాతే వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండగలరు ....
ఇతరులు ఏ విషయంలో అయినా సంతోషంగా ఉన్నారని గమనించారా ...వాళ్ళ దుఃఖానికి అవధులు ఉండవు ...
అప్పుడేం చేస్తారు ....
వాళ్ళు ఆ దుఃఖాన్ని భరించలేరు కాబట్టి ....దాన్ని పోగొట్టుకోవాలి అంటే ....ఇతరులను దుఃఖం లోకి నెట్టడం తప్ప వేరే మార్గం లేదు ....
మన జీవితంలో అలాంటి వాళ్ళు మనకు ఎదురైతే ....మనం సంతోషంగా ఉన్నా కూడా వాళ్లకి చెప్పకూడదు ...లేదండీ పొద్దుటినుండీ ఏడుస్తూనే ఉన్నాను ....అని చెప్పాలి ....
అప్పుడు వాళ్ళు ...అయ్యో అలా ఏడిస్తే ఎలా ....నాలుగు స్వాంతన వచనాలు పైకి చెప్పి ...లోలోపల ....హమ్మయ్య అనుకుంటారు .....
ఒకవేళ ఇతరులు సంతోషంగా ఉన్నాం అని చెప్పినా ....ఎందుకు మీరు సంతోషంగా ఉన్నారు అని కారణాలు తెలుసుకుని ....అది అబద్ధం అని ....మీరు అనవసరంగా సంతోషంగా ఉన్నారని నిర్ధారించే వరకు నిద్రపోరు ....
వీళ్ళు జీవితాంతం ఇతరుల సంతోషానికి కాపలా దారులే ....
కాటికాపరుల జీవితమే వీళ్ళ కంటే నయం ....వీళ్ళు శవాన్ని పూర్తిగా కాల్చి వాళ్ళ ఆత్మకు శాంతిని చేకూర్చి ....సంతోషిస్తారు ....
వీళ్ళు ఇతరుల సంతోషాన్ని కాల్చి వాళ్ళ దుఃఖానికి శాంతిని చేకూర్చుకుని ...సంతోషిస్తారు ....!

Tuesday, November 7, 2017

అదే ....జీవన ధ్యానం ...🧘‍♀️

కొందరు మైండ్ ని ఖాళీగా ఉంచుకుంటారు (ఎందుకు ఉంచుకుంటారో కారణాలు అన్వేషించాలి )🤔
కొందరు మైండ్ ని నిండా నింపుకుంటారు ....(ఎందుకు నింపుకుంటారో ..ఏం నింపుకుంటారో అన్వేషించాలి ) 🤔
అయితే రెండు రకాల వ్యక్తులను పరిశీలిస్తే ....🤔

నింపుకున్నవాళ్ళు పదిమాటలు మైండ్ లో నింపాక .....నింపాదిగా ఆలోచించి .....అత్యంత అవసరమైన ఒక్కొక్క మాటను బయటకు చెప్తారు .....ఆ మాట కూడా విలువైనదా కాదా .....అది ఎదుటివాళ్ళకు అర్ధమవుతుందా ....ఉపయోగపడుతుందా .....చుట్టూ ఉన్నవాళ్లకు ఏదైనా హాని కలిగిస్తుందా.....చెప్పాక ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ మాట వెనక్కి తీసుకోకూడదు .... పర్యావరణం దెబ్బ తింటుందా ....ఇలా రకరకాలుగా ఆలోచించి .....బయటకు విడుదల చేస్తారు .....😍
ఇక మైండ్ ని ఖాళీగా ఉంచుకునేవాళ్ళు ...మైండ్ లోకి వచ్చింది వచ్చినట్టు ....తెచ్చింది తెచ్చినట్టు ఖాళీ చేస్తారు ....రేకు డబ్బాలో రాళ్ళేసి గల గల గిలకొట్టినట్టు ....ఒకటే నస....ఎదుటివాళ్ళని ఏం చెప్పనియ్యరు ....నోటికి ఏదొస్తే అదే ....కాదు కాదు ....మైండ్ ని ఎప్పటికప్పుడు ఖాళీ చేయాలనే తొందరలో ....అంతా వచ్చింది వచ్చినట్టు కక్కేస్తూ ఉంటారు ....చుట్టూ ఉన్నవాళ్లు ఇబ్బంది పడతారా ....బాధింపబడతారా అనే విచక్షణే ఉండదు ....ఎవడెలా పొతే నాకేం అన్నట్టు ....ఏదో ఒకటి అనేయడం....సారీ సారీ అనడం ....
ఇలాంటి వాళ్ళ వల్ల...అందరి మెదళ్ళూ హరించివేయబడతాయి ....పీడించబడతాయి ...
పర్యావరణ కాలుష్యం ....శబ్ద కాలుష్యం ....అసహన కాలుష్యం ....ఒకటనేమిటి ....అంతా కాలుష్యమే ....😥
ఈ కాలుష్యాన్ని అరికట్టాలి ....దీనికి ధ్యానం ఒక్కటే నాకు తెలిసిన మార్గం ....🧘‍♀️
మనం ప్రశాంతంగా బ్రతకాలి ....ఇతరుల్ని ప్రశాంతంగా బ్రతకనివ్వాలి ....😍
అదే ....జీవన ధ్యానం ...🧘‍♀️

Wednesday, November 1, 2017

స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఇదొక ఆకర్షణా ప్రక్రియ ..

స్త్రీని పురుషుడు, తను చాలా సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు పలకరించాలని అనుకుంటాడు ....
స్త్రీ పురుషుడిని, తను చాలా దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు పలకరించాలని అనుకుంటుంది ....
పురుషుడు దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు స్త్రీ అవసరం రాకుండా చూసుకోవాలి అనుకుంటాడు ....
స్త్రీ దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు పురుషుడి అవసరం ఉండాలని అనుకుంటుంది .....
పురుషుడు సంతోషంగా ఉండాలని ....బలమైన స్థితిలో ఉండాలని ....ఉంచాలని ...స్త్రీ అనుక్షణం ప్రయత్నిస్తుంది ..
స్త్రీ అబలగా ఉండాలని ....బలహీన స్థితిలో ఉండాలని ....ఉంచాలని... పురుషుడు అనుక్షణం ప్రయత్నిస్తాడు .....
పురుషుడు సంతోషంగా ఉండాలని ....తనను పలకరించాలని స్త్రీ
కోరుకుంటుంది ....
స్త్రీ దుఃఖంలో ఉంటే తన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి తనను పలకరిస్తూ ఉంటుందని పురుషుడు ఆశిస్తాడు ....
ఇదంతా ఒకరికి తెలియకుండా , మరొకరు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు ..
ఆలా అని ఇది తప్పు అని చెప్పలేం ....స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఇదొక ఆకర్షణా ప్రక్రియ ..... 😍
కాకపోతే ఇది శృతి మించితేనే ....బంధాలు దెబ్బతింటాయి ..... 
(గమనిక : ఎప్పటిలాగే ఇది కొందరికే వర్తిస్తుంది ....  )

చిన్నతనంలో మా దగ్గర ....

చిన్నతనంలో మా దగ్గర ....
అంటే ...మా గుప్పిట్లో ఏదో ఉందని ....దాచాం అని ...స్నేహితుల్ని ఉడికించడం కోసం...గుప్పిట మూసి ఉంచేవాళ్ళం ....
వాళ్ళు మమ్మల్ని బ్రతిమాలేవాళ్ళు ....

చూపించవా ...??!!
ఉహు ....చూపించను ....
డబ్బులా ....??!!
కాదు .....
చాకెలెట్టా.....??!!
కాదు ...
జీడీలా....??!!
కాదు ....
ఆ ....చేగోడీలా....??!!
లేదు ....
ఏదీ ఒకసారి చూడనీ ....
గుప్పిట ఇంకా గట్టిగా మూస్తాం ....
అయినా ..ఇంకా ఇంకా ..తెరవాలని ప్రయత్నిస్తారు ....
ఇంకా ఇంకా ..గుప్పిట గట్టిగా మూసి పెనుగులాడతాం...
ఎలా అయినా చూడాలనే పంతం పెరుగుతుంది .....
చివరకు ఎంత బల ప్రయోగం చేసినా లొంగక పోవడం వలన కితకితలు పెడతారు ......🤦‍♀️
అప్పుడు ....ఫక్కుమని నవ్వగానే ...గుప్పిట విడివడుతుంది ....🤣
చూస్తే గుప్పిట్లో ఏం ఉండదు ....ఊరికే ఉడికించాం అంతే ....💁‍♀️

---------------------
మేం ఇప్పుడు కూడా కొన్నిసార్లు అంతే ....
ఏదో అర్ధం కానట్టు ఉడికిస్తాం....ఎంతో కష్టపడి అర్ధం చేసుకోవాలి అని పంతం పడతారు పురుషులు .....😜
తీరా చూస్తే మేం వీజీగా అర్ధమై పోతాం ....అర్ధం చేసుకోరూ .....??!!😍😘
(గమనిక: అన్నిసార్లు అంత ఈజీ కాదు ....కొన్నిసార్లు మాత్రమే ...🙅‍♀️)

Friday, October 27, 2017

1 బరువైన భావం = 100 తేలికైన భావాలకు సమానం ....😘

నా స్వీయ పరిశీలనను బట్టి ....
చాలా సందర్భాల్లో ....
కొన్ని భావాలు చాలా బరువుగా అనిపిస్తాయి....ఉదాహరణకు ....కోపం , పగ , ద్వేషం , అసూయ .....లాంటివి ...
కొన్ని భావాలు చాలా తేలికగా అనిపిస్తాయి ....ప్రేమ , సంతోషం , అభిమానం , జాలి , దయ కరుణ లాంటివి ....
అయితే ....సందర్భాన్ని బట్టి ...తేలికగా అనిపించే భావాలు కొన్ని సందర్భాల్లో బరువుగాను .....బరువుగా ఉండే భావాలు కొన్ని సందర్భాల్లో తేలికగా ఉండే అవకాశాలు లేకపోలేదు .....
ఏది ఏమైనా ....బరువుగా ఉన్నా , తేలికగా ఉన్నా మన భావాల బాధ్యత అన్ని సందర్భాల్లో మనమే తీసుకోవాలి ....అనేది ...మనం ....భావాలకు తెలియజేయాల్సిన సత్యం ....
అయితే మనం కొన్ని భావాల బాధ్యతను ....మోయమని ....ఇతరులకు పంచే సందర్భాలు కూడా ఉంటాయనుకోండి ....అది ప్రియమైన /
అప్రియమైన వాళ్లకు సంబంధిన విషయం ....
నా వరకు నేను .....చిన్నతనం నుండి .....అన్ని భావాలను నేను ఎంతవరకు మోశాను .....ఎంతవరకు ఇతరులకు పంచాను అని ఆలోచిస్తే ....,,,
బరువైన భావాల్ని నేను మాత్రమే మోశాను .....తేలికైన భావాలను అందరికీ పంచాను .....అని అర్ధమై ....మనసు తేలికైంది ....
అయితే చాలా కాలం మోశాక .....ఒక్కొక్క బరువైన భావాన్ని ఇక మోయలేక వదిలించేయాలని నిర్ణయించుకుని ఒక్కొక్కటీ వదిలించుకుంటూ వస్తున్నా ....
విచిత్రం ఏమిటి అంటే....
ఒక్కో బరువైన భావం వదిలించుకునే కొద్దీ .....ఎన్నో తేలికైన భావాలను మోయగలుగుతున్నా ....
ఉదాహరణకు 1 బరువైన భావం = 100 తేలికైన భావాలకు సమానం ....😘
ఒక్కోసారి ....(ఇంకా ఎక్కువ/తక్కువ కూడా ఉండొచ్చు ) అనుకోండి ...🤔
జీవితం హాయిగా ప్రశాంతంగా ఉంది ......😍

విపరీతమైన సంతోషం కలిగినప్పుడు గొంతు మూగపోతుంది ....

కొన్ని సందర్భాల్లో ....విపరీతమైన సంతోషం కలిగినప్పుడు గొంతు మూగపోతుంది ....
విపరీతమైన దుఃఖం కలిగినప్పుడు గొంతు మూగపోతుంది ....లేదా పూడిపోయినట్టు , గొంతుకి ఏదో అడ్డం పడిన భావము కలుగుతుంది ....
మన భావావేశాలు రోజూ ఏ మోతాదులో అయితే ఉన్నాయో అదే మోతాదులో ఉంటే మనం మాట్లాడతాం , లేదా అరుస్తాం , లేదా వాదిస్తాం ....

అయితే మనం ఒక్క గొంతులో నుండి వచ్చే మాటలనే గమనిస్తున్నాం ...అది కంటికి కనిపించే సాక్ష్యం కాబట్టి .....గొంతు మూగబోయింది అంటాం ...
మిగతా అవయవాలను అంతగా గమనించం....గమనించినా వివరించలేం ....
కానీ ఒక్కసారి గమనించి చూడండి....
మన శరీర వ్యవస్థ అంతా వాటి వాటి స్వభావాలను బట్టి విపరీతమైన మార్పులకు లోనవుతుంది ....పాక్షికంగా స్థంభించిపోతుంది ....
అది మనకు, మన ఆరోగ్యానికి మంచిదా లేదా అనేది పక్కన పెడితే ....అది తట్టుకునే శక్తి మన శరీరానికి , మెదడుకి ఉందా అనేది మనం తరచి చూసుకోవాలి ....
తట్టుకునే శక్తి ఉంటే .... కొన్ని నిమిషాలు / గంటలు / రోజులు / నెలలు ....ఆ స్థితి మీద యుద్ధం చేసి మామూలు స్థితికి రావాలి .....
లేకపోతే నిపుణులను సంప్రదించాలి .....వారి సూచనలను పాటిస్తూ మామూలు స్థితిలో మన శరీరాన్ని ఉంచడానికి ప్రయత్నించాలి .....
స్తంభించిపోయిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనం చేసే చర్యలు కొన్ని మనకు తెలియకుండానే చేసే అవకాశం ఉంది ....
తర్వాత అవి తప్పు , ఒప్పు అని విశ్లేషిస్తాం ....!

Monday, October 23, 2017

మనకు ఆకలేస్తే ...ఏం చేస్తాం ....??!!

మనకు ఆకలేస్తే ...ఏం చేస్తాం ....??!!
ఏదో ఒకటి తినాలి ...
కొన్నిసార్లు మనం ....బాగా ఆకలేసినప్పుడు... ఇంట్లో రెడీమేడ్ పాకెట్స్ , ఫుడ్ ఏముందో అని చూసుకుని ....తీసుకుని వేడి చేసుకుని ఆవురావురుమని తింటాం ...
అంత రుచిగా అనిపించకపోయినా ...ఆయిల్ ఎక్కువైనా ...నిల్వ ఉండడానికి వాడే కెమికల్స్ ఉన్నా ....ముందు మన ఆకలి తీరుతుంది .....
హమ్మయ్య పోనీలే ఆకలి తీరింది అనుకుంటాం ....
కానీ మనసులో ఏ మూలో ...."ఈ రెడీమేడ్ ఫుడ్ మీద ఆధారపడకూడదు ...ఆరోగ్యానికి అంత మంచిది కాదు ....ఎలాగైనా కాస్త సమయం కేటాయించుకుని లేదా బద్ధకం వదిలించుకుని ....ఇంట్లో వంట చేసుకోవాలి ..." అనుకుంటాం ...
ఆ తర్వాత ...
షాపింగ్ కి వెళ్లి ...కావాల్సిన సరుకులు అన్నీ తెచ్చుకుని ....శుభ్రం చేసుకుని ...మన రుచికి తగిన విధంగా ...వంట చేసుకుంటాం ....
చాలా సంతృప్తిగా అనిపిస్తుంది ....రుచికి రుచి ...ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం ...
బద్ధకించకుండా ...ఇలా రోజూ వంట చేసుకుని తింటే ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉంటాం కదా....అనుకుంటాం ...
కానీ మనసులో ఏ మూలో ...."ఇలా కూరగాయలు , సరుకులు కొనుక్కుని వంట చేసుకోవడం కాకుండా .....కొంత ఖాళీ ప్రదేశం చూసుకుని ....అన్నీ మనమే సొంతంగా పండించుకుని వంట చేసుకుని తింటే ....ఓహ్ ...ఆ ఫీలింగే వేరు కదా ...." అనుకుంటాం ....
ఆ తర్వాత ...
మన ఇంటిచుట్టూ ఉన్న ప్రదేశాన్ని చదును చేసి , విత్తనాలు వేసి , మనకు నచ్చిన కూరగాయలు, పప్పు ధాన్యాలు పండించుకుని ...ఏ రోజు ఏం వంట చేసుకోవాలి అనిపిస్తే ఆ వంట మన రుచి , అభిరుచికి తగిన విధంగా వండుకుని ...సంతృప్తిగా , సుష్టుగా భోజనం చేస్తాం ....
ఆహా ఇది కదా జీవితం అంటే అనిపిస్తుంది ....
వీలయితే స్నేహితులకు , బంధువులకు కూడా మా ఇంట్లో ఇవి నేనే పండించాను ....అని, కొన్ని కూరగాయలు కూడా సంతోషంగా ఉచితంగా ఇస్తాం ....
--------------------
అలాంటిదే మనలోని ప్రేరణ (మోటివేషన్) కూడా ....
ఎవరిదగ్గరనుండి అయినా ప్రేరణ ఆశించడం అనేది ....రెడీమేడ్ ఫుడ్ లాంటిది ...
వాళ్ళు ప్రేరణ ఇస్తారు ...ఒకరోజు మన అవసరం తీరుస్తుంది .....మళ్ళీ అవసరం రాగానే వాళ్ళ మీద ప్రేరణ కోసం మనం ఆధారపడాల్సిందే .....
ఒక పని చేయడానికి ప్రేరణ కలిగిస్తారు ....రెండో పనికి వాళ్ళ ప్రేరణ అందుబాటులో లేకపోతే...మన పని ఆగిపోతుంది ....పైగా ఆనందంగా / మనస్ఫూర్తిగా ఆ పని చేయలేము ....ఏదో అయింది అనిపిస్తాం ....
----------------
చెట్టు నుండి , పుట్టనుండి , కనిపించే/కనిపించని వస్తువుల నుండి ,మరి కొందరి నుండి ప్రేరణ మనమే తెచ్చుకుంటాం ...
ఇది కూరగాయలు , సరుకులు తెచ్చుకుని మనకు నచ్చినట్టుగా వంట చేసుకోవడం లాంటిది ...
చేసిన పని సంతృప్తిగా అనిపిస్తుంది ...అయితే మనం ఏ రోజు అయినా సరుకులు తెచ్చుకోలేకపోతే ....బజార్లో ఏ సరుకులూ లేకపోతే , మనకు నచ్చినవి దొరకకపోతే ....ఉన్నదానితోనే సర్దుకు పోవాలి .....
---------------------
అయితే..., ఆ ప్రేరణ మనలో నుండి మనం పుట్టించగలిగితే ...,,, మన ఆలోచనల్లో నుండే మనం ప్రేరణ పొంద గలిగితే ....,,,,ఎవరి అవసరమూ మనకు లేకపోతే .....,,, ఓహ్ ...
ఇదే ....విత్తనాలు వేసి , ఎరువులు వేసి , పంటలు పండించి ....మనకు నచ్చిన విధంగా వంట చేసుకుని తినడం లాంటిది ....
ఎంత ఆనందం , ఎంత సంతృప్తి ....
తుఫానులు రానీ....వరదలు రానీ.... సునామీలు రానీ....ప్రపంచంలో ఎక్కడా ఏం దొరకకుండా కరువులు రానీ....
ఏది ఏమైనా ....మనం పండించుకున్న పంట మన కడుపు నింపడమే కాకుండా ....మరి కొంతమందికి పంచేంత తయారు చేసుకునే శక్తి / యుక్తి ....మన దగ్గర ఉంటుంది ....
---------------------
మనలో నుండి మనం ప్రేరణ పొందడం నేర్చుకుంటే ....,, ఈ ప్రపంచం నుండి మనం ఆశించడం కాదు ....ప్రపంచమే మన నుండి ఆశిస్తుంది ....
జీవితానికి సార్ధకత అంటే నాకు తెలిసిన అర్ధాల్లో ఇదో అద్భుతమైన అర్ధం ....😍

Sunday, October 22, 2017

"The Motivation Manifesto " :)


మొన్నామధ్య చాలా పుస్తకాలు మోసుకొచ్చి ఇంటినిండా పెట్టారు మావారు ....📚
ఇలా కాళ్ళకింద వేళ్ళకింద పుస్తకాలు పరిచేస్తే కుదరదు ....మొత్తం ఆ Garage లో పెట్టుకోండి ....అని చెప్పా ...సరే అని Garage లో పెట్టారు (కాదు చిందరవందరగా పడేసారు .... 👿)
పుస్తకాలు ఇలా పడేస్తే ఎలా ....నీట్ గా సర్దుకోవాలి అని మొన్నా మధ్య నేనే సర్దడం మొదలు పెట్టా ....

వద్దు వద్దు ...నా పుస్తకాలు నేనే సర్దుకుంటా ...నువ్వు వెళ్ళు ...నేను సర్దుకుని వస్తా అన్నారు ...
అప్పటికీ ...."నేను నమ్మలేను ...సర్దుకోనివ్వండి ...ఇలా ఉంటే నాకు చిరాకు" అన్నా ...
నన్ను నమ్ము అన్నారు ....
సరే అని... ఎప్పట్లాగే మళ్ళీ నమ్మేశా ...🙄
ఇప్పటికి రెండు వారాలు అయింది ఇది జరిగి ....
ఇక చూడలేక ...ఒకానొకరోజు పోన్లే అని నేనే సర్దేసా ....😓
అయితే సర్దేటప్పుడు ....ఒక పుస్తకం కనిపించింది ....🤓
తస్సాదియ్యా ...ఆ పుస్తకం ఒక్కటీ లేకుండా ఉంటే ....నాకసలు కోపమే వచ్చేది కాదు....🤔
విసిరి కొట్టాలనిపించింది ఆ ఒక్క పుస్తకాన్ని ....😡
దాని పేరే ...."The Motivation Manifesto "
కోపాన్ని దిగమింగేసి ...ఆ పుస్తకం కూడా సర్దేసి ...పోనీలే అని ... నా దైనందిన కార్యక్రమాలు నేను చేసుకుంటూ ఉన్నా ...😎
-------------
నిన్న షాపింగ్ కి వెళ్ళినప్పుడు ...కావాల్సిన కొన్ని సామాన్లు ట్రాలీలో పడేసి ....,,,
"ఇప్పుడే వస్తాను ...ఈ ట్రాలీ పట్టుకోండి" అని మావారికి చెప్పి.... నాకు కావాల్సిన కొన్ని వస్తువులు తీసుకోవడం కోసం పక్కకి వెళ్ళా ....
మళ్ళీ వచ్చి చూస్తే...ట్రాలీ లేదు ....ట్రాలీ పట్టుకోమన్న మనిషీ లేడు...
🤦‍♀️
తిరునాళ్లలో పిల్లలు తప్పిపోతే కంగారు పడినట్టు కంగారు పడడం ఆపేసి చాలా కాలం అయింది కాబట్టి ....ఏ మాత్రం కంగారు పడకుండా పుస్తకాలు ఉండే సెక్షన్ ఎక్కడుందో అక్కడికి నేరుగా వెళ్ళా ...😋
అక్కడ ఇద్దర్నీ కనిపెట్టి ....పదండి ....పోదాం ...అన్నా ....😀
"ఏం పుస్తకం కొన్నానో చెప్పుకో చూద్దాం ...."నవ్వుతూ అడిగారు ...
నేను మౌనంగా ఉన్నా ....ఏదో పిడక పుస్తకానికి ...గెస్ వర్క్ కూడా అని ...😡
"చూడు చూడు " అంటూ ..నా ముందు ఉంచారు పుస్తకాన్ని ...📗
దాని పేరు "How to Decorate Home"
అక్కడ అంతమంది ఉన్నారని కూడా చూడకుండా ....ఫక్కుమని నవ్వా ....🤣 (అక్షరాల్లో ఫక్కుమని అని చెప్పా కానీ ....రియల్ గా చూస్తే ....జనం ఉలిక్కిపడతారు ...అంత విరగబడి నవ్వుతా అన్నమాట )
అంటే ....బాగా కడుపు మండితే.. దాన్ని అలా నవ్వుగా మార్చడం ....ఏ పుస్తకం చదవకుండానే ప్రాక్టీస్ చేశాలే ....అందుకు ...??!! 😀🤣😜
(ఎప్పుడూ నా మీద ఏ ఆర్టికల్ వ్రాయవు అనే మా వారికి ఈ ఆర్టికల్ అంకితం ..  )