Saturday, June 17, 2017

ఎక్కువ శాతం ....

ఎక్కువ శాతం ....
తప్పులెప్పుడూ ....తాత్కాలికంగా సమాజానికి తప్పులు గానూ ....మనకు కాలక్రమంలో ఒప్పులుగానూ మారుతూ ఉంటాయి ..... 😍
ఒప్పులెప్పుడూ....తాత్కాలికంగా సమాజానికి ఒప్పులు గానూ ....మనకు కాలక్రమంలో తప్పులుగానూ మారుతూ ఉంటాయి .... 🙃
అందుకే తప్పులు చేసాం అనుకుని కృంగిపోకూడదు ....ఒప్పులు చేసాం అనుకుని పొంగిపోకూడదు ...అని స్వానుభవం ....🤣