Friday, June 2, 2017

ఇవ్వడమే తప్ప తీసుకోవడం తెలియని వాళ్ళు ....,,

ఇవ్వడమే తప్ప తీసుకోవడం తెలియని వాళ్ళు ....,,
తీసుకోవడమే తప్ప ఇవ్వడం తెలియని వాళ్ళు .....,,
వద్దన్నా ఇచ్చేవాళ్ళు ....,,
బ్రతిమాలినా ఇవ్వనివాళ్ళు .....,,
ఇచ్చి బదులు పుచ్చుకునే వాళ్ళు ....,,
తీసుకుంటున్నామని రెండో కంటికి తెలియకుండా తీసుకునేవాళ్ళు .....,,
తీసుకుంటున్నామని చెప్పి తీసుకునేవాళ్ళు ......,,
తీసుకుంటున్నామని తమకే తెలియకుండా తీసుకునేవాళ్ళు ....,,
తీసుకోలేక తీసుకోలేక అతి జాగ్రత్తగా మొహమాటంగా తీసుకునేవాళ్ళు ......,,
తీసుకుని వడ్డీతో సహా తిరిగి ఇచ్చేవాళ్ళు ...,,
తీసుకుని తిరిగి ఇస్తామని మభ్యపెట్టేవాళ్ళు ......,,
తీసుకుని అందరికీ పంచుకునేవాళ్ళు .....,,
----------------------------
ఇలా మనకు జీవితంలో ఎన్నో రకాల వ్యక్తులు, తారసపడుతూ ఉంటారు .....
అందరినీ అర్ధం చేసుకుంటూ ....ఇచ్చుకుంటూ ....పుచ్చుకుంటూ ...కుదరకపోతే సర్దుకుపోతూ...ముందుకు పోవడమే జీవితం ... :) :)
ఇదే నేర్పింది నాకు జీవితం ...తనను తాను ప్రశాంతంగా మలచుకోవడం కోసం ,,..... :) :)