Sunday, December 18, 2016

నాలా నువ్వుండలేవు ....నీలా నేనుండలేను ...

నువ్వు నన్ను అన్నిట్లో అనుకరించగలవు ....
నాలా నవ్వగలవు , ఏడవగలవు , మాట్లాడగలవు....ఒకటేమిటి .....నేను చేసే పనులన్నీ చేయగలవు .....
కానీ నా లక్షణాలను మాత్రం అనుసరించలేవు .... :(
అవి ఎవరినో అనుసరిస్తే వచ్చేవి కాదు ....
మట్టి పిసికి , ఇటుకలుగా చేసి , మంటల్లో వేసి ఎర్రగా కాల్చి , గోడ నిర్మించినట్టు .....
చిన్నతనం నుండి ఒక్కో జీవిత సంఘటనలో నుండి నేర్చుకున్న జీవితపాఠాలను ..ఒక్కొక్కటిగా... పేర్చుకుంటూ వచ్చినవి ....
నా లక్షణాలు నువ్వు అనుసరించాలి అనుకుంటే .... నా జీవితపాఠాలు కూడా నువ్వు నేర్చుకోవాలి .....నా జీవిత పాఠాలు నువ్వు నేర్చుకోవాలి అంటే .....నా జీవితంలో నాకెదురైన సంఘటనలు నీ జీవితంలోనూ నీకు ఎదురు కావాలి .....
అవి నీకు ఎప్పటికీ రావు ..... :P
అందుకే .....నాలా నువ్వుండలేవు ....నీలా నేనుండలేను ....:P
జన్మకి ఎవరిలా వాళ్ళుండి పోదాం ....ఒప్పుకోరా బుజ్జీ ..... :) :) :P :P