Wednesday, March 1, 2017

ఇదే నా జీవిత దృశ్యం ......... :) :) :)

గతం = చేసిన తప్పులు -నేర్చుకున్న పాఠాలు .....
వర్తమానం =చేస్తున్న తప్పులు -నేర్చుకుంటున్న పాఠాలు..
భవిష్యత్తు =చేయబోయే తప్పులు -నేర్చుకోబోయే పాఠాలు ...
----------------------------------------------
ఇదే నా జీవిత దృశ్యం ......... :) :) :)