Saturday, September 17, 2016

"మా ఫ్రెండ్ దగ్గర చాలా మంది రౌడీలు ఉన్నారు ...

"మా ఫ్రెండ్ దగ్గర చాలా మంది రౌడీలు ఉన్నారు ...డబ్బులిచ్చి వాళ్ళందరినీ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు ..." తన ఫ్రెండ్ గురించి గర్వంగా నాతో ఒకరు ....
"ఓహ్ అవునా ....ఇంతకూ ఏం అవసరం ఉంది రౌడీలతో మీ ఫ్రెండ్ కి ...." ఆశ్చర్యంగా నేను ....
"బిజినెస్ కోసం & పాలిటిక్స్ లోకి రావాలనుకుంటున్నాడు....అందుకే ...." సమాధానం....
"నాకు తెలిసినంత వరకు ....బిజినెస్ చేయాలంటే తెలివితేటలు కావాలి ....
పాలిటిక్స్ లోకి రావాలంటే ప్రజల అభిమానం సంపాదించాలి .......
మధ్యలో రౌడీలు ఏం చేస్తారు…??!!” అయోమయంగా నేను ....
-----------------------------------
"అర్ధమైంది లెండి ....
ఇంత అమాయకమైన ప్రశ్న అడిగినందుకు ...నేను వెనకబడిపోయా .....మీరు సమాజంలో ఎంతో ఎదిగిపోయారు అంటారు ....అంతేనా ....." నా సమాధానంతో నేను .... :) :)