Monday, October 24, 2016

మరే బలహీన క్షణాలకు లొంగిపోనంతగా.....!

జీవితంలో ఎప్పుడూ ఇలా చేయకూడదు అని కొన్ని బలమైన నిర్ణయాలు తీసుకుని .....అందుకు అనుగుణంగా మనసుని,మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులను మార్చుకుని...ఆ నిర్ణయాన్ని అమలు పరుస్తూ ఉంటాం....కానీ కొన్ని బలహీన క్షణాలు చుట్టుముట్టినప్పుడు మన నిర్ణయం మన మాట వినదు.....
..................

అలా ఎదురైన ఎన్నో బలహీన క్షణాలను అధిగమించిన తర్వాత మనం తీసుకున్న నిర్ణయం మనం చెప్పిన మాట వింటుంది.....ఎంతగా వింటుంది అంటే ,మరే బలహీన క్షణాలకు లొంగిపోనంతగా.....!!!!