Sunday, October 23, 2016

బీరకాయ చేదుగా ఉంటుందా అసలు ....

"బీరకాయ కాస్త చేదుగా ఉంది ...బీరకాయ చేదుగా ఉంటుందా అసలు ...." వంట చేసుకునే ముందు ఒకరి ప్రశ్న నాకు .....

"కొన్ని చేదుగా ఉండొచ్చు ...." చెప్పా ....

"మరి నువ్వు బీరకాయలు తీసుకునేముందు చేదు చూసుకుని తెస్తావా ...." సందేహంగా వారు ....

"లేదు చూడను ....తిని చూడడం ఇష్టం ఉండదు ....బీరకాయ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడే చేదు లేనిది సెలెక్ట్ చేసుకుంటా ....ఇక తీసుకున్న తరవాత చేదు గా ఉందా ....తీయగా ఉందా....ఎలా ఉందో చూడకుండా వండేస్తూ ఉంటా .... ఇప్పటివరకూ ఎప్పుడూ చేదు కాలేదు ...." నవ్వుతూ నేను 

"ఎలా తెలుస్తుంది ...ముందుగానే చేదుగా ఉందా లేదా అని ...." సందేహం ...

"తెలియదు ...నమ్మకం ... (అది బీరకాయలా కనిపిస్తే చాలు అనే సహజ లక్షణాన్ని బట్టి .... :) )
బీరకాయ అయినా మనుషులు అయినా .....
కొన్ని నమ్మకం మీద తెచ్చుకుంటా అంతే.....
తర్వాత చేదుగా ఉన్నా భరించడం నాకు అలవాటు ....." నవ్వుకుంటూ నాలో నేను .... :) <3