Friday, October 21, 2016

సంతోషమే లేని , సంతోషమే గుర్తించలేని ప్రపంచం గురించి....ఆలోచించడం ఎందుకు ....

ఇందులో ఏమైనా జోక్ ఉందా ...??!! నీకెందుకు నవ్వొచ్చిందో అర్ధం కావడంలేదు ....అంటుంది ప్రపంచం  ..... :P 

బహుశా ప్రపంచం గుర్తించనిది ఏదో ...నవ్వు తెప్పించేది ఒకటి ....అందులో నీకు కనిపించింది .....

అంటే ప్రపంచం అంతా గుర్తించలేని ... సంతోషాన్ని గుర్తించే సంతోషం నీలో ఉంది ....

ఇక ...సంతోషమే లేని , సంతోషమే గుర్తించలేని ప్రపంచం గురించి....ఆలోచించడం ఎందుకు ....


నవ్వొస్తే ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా నవ్వడమే ....నీలో ఉన్న సంతోషం ...సంతోషమే లేని ప్రపంచానికి పంచడమే .....!! <3 <3 <3